Biblioteka WSTI korzysta z elektronicznych baz danych z dostępem do kolekcji najważniejszych, światowych publikacji naukowych. W skład zbioru wchodzą: Science Direct (Elsevier), Springer Link, EBSCO, Nature, Science, Wiley Online Library, Scopus, Web of Science (program realizowany jest ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Wymienione bazy zapewniają możliwość dostępu do bogatego zasobu książek, artykułów, abstraktów, bibliografii z różnych dziedzin wiedzy.

Dostęp do zasobów możliwy ze wszystkich komputerów na terenie Uczelni.

Bazy pełnotekstowe

Science Direct (Elsevier) – baza interdyscyplinarna. Licencja obejmuje:

  • czasopisma z listy Freedom Collection – 1615 tytułów bieżących i 181 archiwalnych,

  • książki – 1712 monografii z lat 2013-2014.

Szczegółowe informacje - WBN

logo sciencedirect


Springer Link baza interdyscyplinarna. Licencja obejmuje:

  • czasopisma  2235 tytułów bieżących i 392 archiwalnych,

  • książki – 57 018  publikacji.

Szczegółowe informacje - WBN

logo springer


EBSCO – baza interdyscyplinarna. Licencja obejmuje pakiet baz:

  • pełnotekstowe – Business Source Ultimate, Academic Search Ultimate, Regional Business News, Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source - Consumer Edition, Master File Premier, Newspaper Source, AHFS Consumer Medication Information,

  • bibliograficzne (abstraktowe) - Agricola, ERIC, GreenFILE, Library Information Science & Technology Abstracts (LISTA), MEDLINE, European Views of the Americas, Teacher Reference Center.

Szczegółowe informacje - WBN

logo .ebsco


Nature – czasopismo Nature, roczniki od 2010.

Szczegółowe informacje – WBN

logo .nature


Science – czasopismo Science, roczniki od 1997.

Szczegółowe informacje – WBN

logo science


Wiley Onine Library – baza interdyscyplinarna. Licencja obejmuje:

  • czasopisma – 1405 tytułów bieżących z kolekcji Full Collection,

  • książki – 2450 publikacji wydanych w latach 2009 i 2015.

Szczegółowe informacje – WBN

 logo wiley


BazTech – bibliograficzno-pełnotekstowa baza danych polskich czasopism z zakresu nauk technicznych, ścisłych i ochrony środowiska.

logo baz tech


Bazy bibliograficzne (abstraktowe)

Scopus – interdyscyplinarna baza abstraktów i cytowań.

Szczegółowe informacje – WBN
logo scopus


Web of Science – interdyscyplinarna kolekcja baz abstraktów i cytowań.

Szczegółowe informacje – WBN

logo webofscience