WAŻNE

Dziekanat nie pośredniczy we wpisywaniu ocen. Sam musisz wszystkiego dopilnować.

Na co szczególnie musisz zwrócić uwagę podczas sesji:

  • dopilnuj, aby wykładowca wpisał Ci dobrą ocenę w Wirtualnej Uczelni.

Zaliczenia i egzaminy

Wykładowca może ustalić „termin zerowy” zaliczenia lub egzaminu, który ma same zalety:

  • jeśli się sprężysz możesz zdobyć część zaliczeń jeszcze przed sesją;

I termin zaliczenia:

  • zaliczenie w pierwszym terminie odbywa się na ostatnich zajęciach z danego przedmiotu;

Uzyskanie zaliczenia z przedmiotu daje Ci przepustkę do egzaminu.

Co się dzieje jeśli nie zdobędziesz zaliczenia?

Masz prawo do jednego poprawkowego terminu zaliczenia.


WAŻNE

Nie uzyskanie zaliczenia w pierwszym terminie powoduje, że przepada Ci pierwszy termin egzaminu i podchodzisz do egzaminu poprawkowego.

Nie uzyskanie zaliczenia w terminie poprawkowym powoduje, że przepada Ci poprawkowy termin egzaminu.

Co się dzieje jeśli nie zdasz egzaminu?

Masz prawo do dwóch poprawkowych terminów egzaminu.

Co się dzieje jeśli nie stawisz się na zaliczenie lub egzamin?

Jeśli nie stawisz się na I termin zaliczenia czy egzaminu ten termin przepada i kolejny jest już terminem poprawkowym (mimo, że to jest twoje pierwsze podejście). Wykładowca w takim przypadku wpisuje ocenę "ndst".

Jeśli nie stawisz się na poprawkowy termin zaliczenia również ten termin przepada.

Jeśli nie stawisz się na II poprawkowy termin egzaminu również ten termin przepada.

WAŻNE

Jeżeli z ważnej przyczyny, np. choroba, nie będziesz mógł przystąpić do zaliczenia lub egzaminu (dotyczy to wszystkich terminów) możesz się starać o przywrócenie terminu, który Ci przepadł. W takim przypadku zgłaszasz się z usprawiedliwieniem (np. zwolnieniem lekarskim) do egzaminatora, który podejmuje w tej sprawie decyzję. Prośbę taką możesz jednak złożyć nie później niż w ciągu 7 dni od terminu ustalonego dla Twojej grupy.