Sesja w pigułce
Komunikaty dziekanatu
Studio + plener + wystawy

Dnia 4 listopada 2013 r. został powołany w Wyższej Szkole  Technologii  Informatycznych w Katowicach  pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych dla wsparcia osób z różnymi rodzajami dysfunkcji – niepełnosprawności. Ma to umożliwić osobom niepełnosprawnym równy dostęp do źródeł wiedzy i nowoczesnych rozwiązań technologicznych ułatwiających kształcenie się.

Z przykrością informujemy, że w dniu 17 maja 2013 r. uczelniana Komisja dyscyplinarna ds. studentów na swym posiedzeniu orzekła karę nagany z ostrzeżeniem dla dwójki naszych studentów.

Mając na względzie ochronę praw autorskich, a także wychowanie studentów w duchu poszanowania praw człowieka i odpowiedzialności za swoje czyny, zgodnie z procedurą stosowaną w naszej uczelni prace dyplomowe przed ich obroną są weryfikowane pod kątem ewentualnego naruszenia praw autorskich, tzw. plagiatu.

Z przyjemnością Państwa informujemy, że w celu zapewnienia jakości kształcenia na jak najwyższym poziomie od 6 grudnia 2012 r. Studentom i Słuchaczom WSTI zostanie udostępniona Aplikacja Wirtualna Uczelnia znajdująca się na stronie Uczelni www.wsti.pl  w zakładce "Strefa studentów/organizacja studiów", lub bezpośrednio pod adresem: www.wu.wsti.pl

Informujemy, iż Studenci WSTI mają możliwość korzystania z sieci bezprzewodowej, na terenie budynku Uczelni przy ul. Mickiewicza 29.

Dane dotyczące sieci Wi-Fi:
Nazwa sieci: studencka
Zabezpieczenia: WPA Personal/AES
Hasło dostępu: student2012

Ze względów bezpieczeństwa na terenie uczelni zabronione jest przewożenie w windach gorących napojów w otwartych kubkach. Prosimy studentów o zastosowanie się ze względow bezpieczeństwa.

Informujemy, że w ramach współpracy z fitness klubem GET-FIT FITNESS KATOWICE (ALTUS), dla studentek i studentów WSTI karnet studencki na siłownię w wersji full time jest sprzedawany w cenie promocyjnej - 109,00 zł (cena regularna 129 zł). Zniżka przyznawana jest na podstawie aktualnej legitymacji studenckiej, którą należy okazać przy zakupie karnetu.

Przypominamy wszystkim studentom, że zarówno w budynku przy ul. Mickiewicza 29 jak i na schodach wejściowych przed budynkiem obowiązuje KATEGORYCZNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU.
Palić można jedynie w miejscu wyznaczonym przed budynkiem oraz w palarni (atrium) na wysokim parterze. Prosimy również nie rzucać niedopałków na schody. Informujemy, że nie zastosowanie się studentów do powyższego zakazu oraz zaleceń pracowników ochrony będzie podstawą do zastosowania kary dyscyplinarnej.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Skróty

Facebook