Sesja w pigułce
Komunikaty dziekanatu
Studio + plener + wystawy
WSTI na Instagramie
Czy zajrzeliście już na konto WSTI na Instagramie?

Szanowni Państwo,

zgodnie z zarządzeniem Rektora w okresie od 21 stycznia 2022 r. do 17 lutego 2022 r. kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunków Informatyka i Grafika prowadzone będzie w znacznej mierze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line, na platformie G Suite), niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów.

Kształcenie na odległość/sesja zaliczeniowo-egzaminacyjna prowadzone będą zgodnie z obowiązującymi planami, harmonogramami zajęć i harmonogramem sesji.

Zajęcia praktyczne oraz zajęcia zaplanowane w dniach, w których grupy studenckie odbywają zajęcia praktyczne w specjalistycznych pracowniach realizowane będą w siedzibie Uczelni.

Dział planowania zamieści stosowne informacje w planie tygodniowym oraz planie weekendowym, które będą publikowane w Strefie studenta.

Szanowni Państwo,

zgodnie z zarządzeniem Rektora w okresie od 21 grudnia 2021r. do 9 stycznia 2022r. kształcenie na studiach pierwszego i drugiego stopnia kierunków Informatyka i Grafika prowadzone będzie w znacznej mierze z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on-line, na platformie G Suite), niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie studiów.

Kształcenie na odległość prowadzone będzie zgodnie z obowiązującymi planami i harmonogramami zajęć.

Zajęcia praktyczne oraz zajęcia zaplanowane w dniach, w których grupy studenckie odbywają zajęcia praktyczne w specjalistycznych pracowniach realizowane będą w siedzibie Uczelni.

Dział planowania zamieści stosowne informacje w planie tygodniowym oraz planie weekendowym, które będą publikowane w Strefie studenta.

Szanowni Państwo,

W tej chwili, zgodnie z istniejącą regulacją prawną, nie możemy powrócić do realizacji pełnego kształcenia w formie zdalnej.

Przypominamy, iż poprzednie rozporządzenie MEiN w sprawie ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464) zostało uchylone. W szkołach i uczelniach wszystkich typów trwa nauka w formie tradycyjnej.

Tym bardziej nie możemy bagatelizować zagrożeń związanych z rosnącą ilością zakażeń. Zgodnie z ogłoszeniem administracji budynku i władz uczelni na terenie budynku obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek ochronnych. Mają Państwo również do dyspozycji środki do dezynfekcji i jednorazowe maseczki ochronne.

Obserwujemy rozwój sytuacji i śledzimy wytyczne MEiN. Gdy tylko pojawią się nowe komunikaty lub zalecenia - natychmiast się do nich dostosujemy.

Uprzejmie informuję, iż zajęcia pozostają zgodnie z aktualnym harmonogramem.

Dziekan Wydziału

Marek Maryniak

Szanowni Państwo,

Wykładowcy, Pracownicy i Studenci

W związku z przybierającą na sile kolejną falą pandemii, proszę o bezwzględne noszenie maseczek na terenie Uczelni.

Obowiązek zakrywania ust i nosa maseczką, wynika ze stosownych przepisów rządowych, ale także z Regulaminów porządkowych budynku i z Zarządzeń Rektora Uczelni.

Akty prawne regulujące obowiązek noszenia maseczek w szkołach i innych miejscach użyteczności publicznej, pozwalają na stosowanie kar finansowych w postaci mandatów, za uchylanie się od tego obowiązku.

Władze Uczelni muszą zapewnić bezpieczeństwo przebywającym w Uczelni osobom, poprzez zastosowanie wszelkich dostępnych środków.


Pamiętajmy, że wypełniając zapisy regulaminów, rozporządzeń i zarządzeń w tym zakresie, dbamy nie tylko o swoje zdrowie ale o zdrowie i bezpieczeństwo osób z którymi się kontaktujemy każdego dnia.

 

Kanclerz WSTI

Marek Maryniak

Szanowni Państwo

Od 16.07.2021 r. udostępniamy Państwu informacje w nowej Wirtualnej Uczelni.
Zmiana wynika ze zmiany systemu informatycznego Uczelni.

Do Wirtualnej Uczelni mogą zalogować się Państwo przez stronę Uczelni (https://dziekanat.wsti.pl/kat-stud-app/ledge/view/stud.StartPage)

Identyfikator: numer albumu poprzedzony zerem.
Hasło: PESEL.

Obcokrajowcy studiujący na Uczelni logują się:
Identyfikator: numer albumu poprzedzony zerem
Hasło: data urodzenia w formacie "RRMMDD"

Studenci semestru pierwszego od października 2021 r. logują się:
Identyfikator: numer albumu
Hasło: hasło do konta kandydata

W przypadku problemów z logowaniem do WU proszę wysyłać zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Na dzień dzisiejszy w Wirtualnej Uczelni widoczne będą oceny bieżące oraz program studiów.
Z czasem będziemy Państwu udostępniać pozostałe funkcjonalności systemu.

 

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, że w związku z rozpoczęciem prac związanych z wdrożeniem w uczelni nowego systemu do obsługi dziekanatu nastąpi przerwa w dostępie do danych dotyczących płatności studentów WSTI. W dotychczasowym systemie „Wirtualna uczelnia” nie będą już widoczne płatności dot. semestru letniego 2020/2021. W razie potrzeby zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego z pracownikami Kwesturą, którzy udzielą Państwu wszelkich niezbędnych informacji dot. opłat.

Numer konta studenci będą mogli generować niezależnie od Wirtualnej Uczelni na stronie:
https://wsti.pl/pl/generator-indywidualnych-numerow-rachunkow-studentow-wsti

Dokładamy starań aby proces wdrożeniowy przebiegł sprawnie.
Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Studenci,

W związku z wystąpieniem Premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 23 października br. oraz ogłoszenia z dniem 24 października br. całego kraju czerwoną strefą informujemy, że od 24. października br. aż do odwołania, zajęcia z wyłączeniem zajęć praktycznych będą prowadzone zdalnie, za pomocą platformy G Suite.

Zajęcia praktyczne, które ze względu na swoją specyfikę muszą być prowadzone stacjonarnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 października 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 mogą być realizowane stacjonarnie. W przypadku zmiany ww. przepisów, forma prowadzenia zajęć może ulec zmianie.

Bardzo prosimy o sprawdzanie swoich planów zajęć na stronie uczelni w zakładce Strefa studenta/Plany zajęć.

O zmianach będziemy Państwa informować na bieżąco, na stronie internetowej Uczelni.

Przypominamy, że ŚTZN gościnnie udostępniają miejsca parkingowe na swoim terenie studentom studiów niestacjonarnych i wykładowcom w trakcie zjazdów weekendowych. Miejsca parkingowe wokół budynku są ŚCIŚLE wyznaczone. Dozwolone jest parkowanie również przed budynkiem dydaktycznym nr 2 od strony budynków MPGK i Banku Śląskiego oraz przed budynkiem warsztatów szkolnych.

Przedłużanie legitymacji w roku akademickim 2021/2022

Studenci mają możliwość ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU S.A. za pośrednictwem uczelni. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Roczna składka wynosi 60,00 zł.

Przypominamy, że student zobowiązany jest do posługiwania się na terenie budynku uczelni legitymacją studencką, która jest jednocześnie elektroniczną kartą wejściową.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook