Sesja w pigułce
Komunikaty dziekanatu
Studio + plener + wystawy

Studenci mają możliwość ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU za pośrednictwem uczelni. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Roczna składka wynosi 44,99 zł.

Osoby zainteresowane ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków w okresie
od 1 października 2017 do 30 września 2018 proszone są o wpłacanie składki.
Składka będzie zbierana od 2 do 31 października 2017 w dni robocze od 8.00 do 15.00 w pok. 3.60 (kwestura), w soboty – w dziekanacie.

Szczegóły Oferta ubezpieczenia na rok akademicki 2017/2018 znajdują się na stronie:
http://www.wsti.pl/strefa-studenta/przydatne-informacje/61-ubezpieczenia-nnw

Przypominamy, że ŚTZN gościnnie udostępniają miejsca parkingowe na swoim terenie studentom studiów niestacjonarnych i wykładowcom w trakcie zjazdów weekendowych. Miejsca parkingowe wokół budynku są ŚCIŚLE wyznaczone. Dozwolone jest parkowanie również przed budynkiem dydaktycznym nr 2 od strony budynków MPGK i Banku Śląskiego oraz przed budynkiem warsztatów szkolnych.

Przedłużanie legitymacji w semestrze zimowym 2018/2019 

Przypominamy wszystkim studentom, że na terenie jak i w budynku Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych obowiązuje KATEGORYCZNY ZAKAZ PALENIA TYTONIU.

Przypominamy, że student zobowiązany jest do posługiwania się na terenie budynku uczelni legitymacją studencką, która jest jednocześnie elektroniczną kartą wejściową.

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare
Dyplomy

Skróty

Facebook