Przedłużanie legitymacji w semestrze zimowym 2019/2020

Szanowni studenci!

Uprzejmie informujemy, iż przedłużanie terminu ważności legitymacji studenckiej w semestrze zimowym 2019/2020 odbywać się będzie w terminach:

dla studentów formy stacjonarnej:

 w godzinach urzędowania dziekanatu

dla studentów formy niestacjonarnej w weekendy:

12-13.10.2019

19-20.10.2019

26-26.10.2019

Prosimy wszystkich studentów poszczególnych grup dziekańskich o przekazanie swojej legitymacji staroście grupy (bądź wyznaczonemu przedstawiecielowi grupy) w celu jej przedłużenia i zgłoszenie się do dziekanatu Uczelni w godzinach urzędowania.