Przypominamy, że student zobowiązany jest do posługiwania się na terenie budynku uczelni legitymacją studencką, która jest jednocześnie elektroniczną kartą wejściową.

Przypominamy, że student zobowiązany jest do posługiwania się na terenie budynku uczelni legitymacją studencką, która jest jednocześnie elektroniczną kartą wejściową. Jakiekolwiek próby wymuszania na pracownikach ochrony budynku otwierania bramki wejściowej z pominięciem posłużenia się legitymacją, będzie traktowane jako niestosowne zachowanie studenta i karane karą dyscyplinarną.