Stare karty parkingowe będą ważne do 30 czerwca 2015 r., a nie do 30 listopada 2014 r.
- zdecydował Sejm 10 października 2014 r.

Za przyjęciem procedowanej nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym głosowało 447 posłów, jeden był przeciw, a jeden się wstrzymał od głosu. Teraz projektem ustawy zajmie się Senat.

Obawa o kumulację wniosków w ostatnim okresie wyznaczonym na wymianę kart parkingowych, niewystarczające środki w zespołach ds. orzekania i wątpliwości interpretacyjne dotyczące nowych przepisów, które weszły w życie po 1 lipca br. – to główne argumenty przemawiające za koniecznością wydłużenia terminu ważności starych kart parkingowych do połowy przyszłego roku.

Czytaj więcej....