Rok akademicki 2022/2023 rozpoczyna się w dniu 1 października 2022 roku, a kończy w dniu 30 września 2023 roku. 

 

SEMESTR ZIMOWY

Forma stacjonarna

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

03.10.2022

20.01.2023

Przerwa świąteczna

23.12.2022

06.01.2023

Sesja egzaminacyjna, w tym sesja poprawkowa 

23.01.2023

19.02.2023

Dodatkowe dni wolne

31.10.2021

 

Forma niestacjonarna

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

30.09.2022

12.02.2023

Przerwa świąteczna

23.12.2022

06.01.2023

Sesja egzaminacyjna, w tym sesja poprawkowa 

06.02.2023

19.03.2023

Dodatkowe dni wolne

SEMESTR LETNI

Forma stacjonarna

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

20.02.2023

09.06.2023

Przerwa świąteczna

06.04.2023 11.04.2023

Sesja egzaminacyjna, w tym sesja poprawkowa

12.06.2023

17.09.2023

Przerwa wakacyjna

01.07.2023

31.08.2023

Dodatkowe dni wolne

02.05.2023

 

Forma niestacjonarna

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

24.02.2023 02.07.2023

Przerwa świąteczna

07.04.2023

10.04.2023

Sesja egzaminacyjna, w tym sesja poprawkowa

26.06.2023

17.09.2023

Przerwa wakacyjna

17.07.2023

31.08.2023

Dodatkowe dni wolne