Rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się w dniu 1 października 2018 roku, a kończy w dniu 30 września 2019 roku. 

SEMESTR ZIMOWY  

Forma stacjonarna

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

01.10.2018

11.01.2019

Przerwa świąteczna

24.12.2018

01.01.2019

Sesja egzaminacyjna, w tym sesja poprawkowa 

14.01.2019

08.02.2019

Dodatkowe dni wolne

02.11.2018

Zaliczenie semestru zimowego do dnia

30.03.2019

 

Forma niestacjonarna

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

21.09.2018

10.02.2019

Przerwa świąteczna

24.12.2018

01.01.2019

Sesja egzaminacyjna, w tym sesja poprawkowa 

04.02.2019

17.03.2019

Dodatkowe dni wolne

-

Zaliczenie semestru zimowego do dnia

30.03.2019


SEMESTR LETNI 

Forma stacjonarna

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

11.02.2019

07.06.2019

Przerwa świąteczna

18.04.2019

23.04.2019

Sesja egzaminacyjna

10.06.2019

28.06.2019

Sesja poprawkowa

01.09.2019

30.09.2019

Dodatkowe dni wolne

24-26.04.2019; 29-30.04.2019;
02.05.2019

Zaliczenie semestru zimowego do dnia

15.10.2019

 

Forma niestacjonarna

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

22.02.2019

07.07.2019

Przerwa świąteczna

18.04.2019

23.04.2019

Sesja egzaminacyjna

24.06.2019

14.07.2019

Sesja poprawkowa

01.09.2019

30.09.2019

Dodatkowe dni wolne

-

Zaliczenie semestru zimowego do dnia

15.10.2019