Rok akademicki 2017/2018 rozpoczyna się w dniu 1 października 2017 roku, a kończy w dniu 30 września 2018 roku. 
Zajęcia rozpoczynają się z dniem 22 września 2017 roku, a kończą w dniu 30 września 2018 roku. 

SEMESTR ZIMOWY  

Forma stacjonarna

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

02.10.2017

12.01.2018

Przerwa świąteczna

22.12.2017

02.01.2018

Sesja egzaminacyjna, w tym sesja poprawkowa 

15.01.2018

09.02.2018

Dodatkowe dni wolne

02.11.2017; 03.11.2017

Zaliczenie semestru zimowego do dnia

30.03.2018

 

Forma niestacjonarna

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

22.09.2017

11.02.2018

Przerwa świąteczna

22.12.2017

02.01.2018

Sesja egzaminacyjna, w tym sesja poprawkowa 

05.02.2018

18.03.2018

Dodatkowe dni wolne

-

Zaliczenie semestru zimowego do dnia

30.03.2018

SEMESTR LETNI 

Forma stacjonarna

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

12.02.2018

30.05.2018

Przerwa świąteczna

29.03.2018

03.04.2018

Sesja egzaminacyjna

04.06.2018

23.06.2018

Sesja poprawkowa

01.09.2018

30.09.2018

Dodatkowe dni wolne

30.04.2018; 02.05.2018; 04.05.2018

Zaliczenie semestru zimowego do dnia

15.10.2018

 

Forma niestacjonarna

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Zajęcia dydaktyczne

23.02.2018

01.07.2018

Przerwa świąteczna

29.03.2018

03.04.2018

Sesja egzaminacyjna

25.06.2018

15.07.2018

Sesja poprawkowa

01.09.2018

30.09.2018

Dodatkowe dni wolne

-

Zaliczenie semestru zimowego do dnia

15.10.2018