5 semestr

5sem- wykład w dniu 27.11.2022r z przedmiotu Identyfikacja wizualna z dr Marianem Słowickim został odwołany. Termin odrabiania pojawi się na stronie uczelni. Rozkład zajęć w dniu 27.11.2022r uległ zmianie- informacje naniesione na weekendzie. 23.11.2022r

5sem- w dniach 15.10.2022r oraz 27.11.2022r następuje zamiana wykładów u mgr Jacka Szarańskiego i mgr Agnieszki Kotulskiej. W dniu 15.10.2022r godz.16.20-19.30 odbędzie się wykład z Edycji i efektów video z mgr Agnieszką Kotulską, a w dniu 27.11.2022r godz.12.05-14.30 Aula ŚTZN odbędzie się wykład z Rejestracja obrazu i dźwięku z mgr Jackiem Szarańskim. 23.11.2022r/ 10.10.2022r

 

5sem- w dniach 12.11.2022r oraz 27.11.2022r następuje zamiana wykładów u dr Ewy Kozłowskiej i dr Barbary Major. W dniu 12.11.2022r godz.12.15-14.40 sala 28 odbędzie się wykład z Historii grafiki z dr Ewą Kozłowską, a w dniu 27.11.2022r godz.14.40-17.05 Aula ŚTZN odbędzie się wykład z Historia design'u z dr Barbarą Major. 10.10.2022r

 

5PGN

5PGN- wykład w dniu 27.11.2022r z przedmiotu Techniki poligraficzne z dr Marianem Słowickim został odwołany. Termin odrabiania pojawi się na stronie uczelni.

5PGN- zajęcia z dnia 04.02.2023r z przedmiotu Rejestracja obrazu i dźwięku z mgr Jackiem Szarańskim zostały przeniesione na 22.01.2023r godz.08.55-10.25 sala PN 4p. W związku z tym, zajęcia z DTP redakcja techniczna z mgr Katarzyną Tum odbędą się 04.02.2023r w godz.14.50-17.05 sala PN 4p. 15.11.2022r 

 

5GGN

5GGN- zajęcia z dnia 04.02.2023r z przedmiotów Podstawy obrazowania filmowego w grach oraz Rejestracja obrazu i dźwięku z mgr Jackiem Szarańskim zostały przeniesione na 22.01.2023r godz.16.20-19.30 sala ZACH 4p. 15.11.2022r

5GGN- wykład z 15.10.2022r z przedmiotu Podstawy obrazowania filmowego w grach został przeniesiony na 16.10.2022r godz.08.00-09.30 sala PN 4p. 10.10.2022r

 

 

5UXN

5UXN- zajęcia z dnia 04.02.2023r z przedmiotu Rejestracja obrazu i dźwięku z mgr Jackiem Szarańskim zostały przeniesione na 21.01.2023r godz.14.50-16.20 sala PD 4p. 15.11.2022r