2 semestr

2sem - wykład z przedmiotu Podstawy programowania z mgr Jackiem Żywczokiem został przeniesiony z 27.02.2020r. na 02.03.2020r godz.15.45-17.15 do sali 18.16. 20.02.2020r.

 

2ADG

2ADG- 04.06.2020 r. w godz.08:00-10:25 odbędą się zajęcia z przedmiotu Język angielski prowadzone w zastępstwie przez mgr Krystynę Hat. Zajęcia przeniesione z 03.06.2020 r.  02.06.2020r.

2ADG- 06.03.2020r zostają odwołane zajęcia z przedmiotu Grafika wektorowa z mgr Urszulą Przyłucką-Osypiuk. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 20.03.2020r godz.08.45-11.10 sala PN 4p. 10.03.2020 /06.03.2020

2ADG- w dniu 11.03.2020r godz.14.40-17.05 sala ZACH 3p odbędą się zajęcia z przedmiotu Podstawy animacji i interakcji z mgr Marcinem Wysockim (zajęcia z 02.03.2020).

 

2BDG

2BDG- w dniu 03.04.2020r godz.08.45-11.10 sala 244 odbędą się zajęcia Podstawy animacji i interakcji z mgr Marcinem Wysockim (zajęcia z 02.03.2020). 03.03.2020