Pierwsze logowanie do Wirtualnej Uczelni:
Login:
nr albumu poprzedzony zerem (pojedyncze zero przed nr albumu)
Hasło:
proszę wpisać swój pesel (hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu)

 1 semestr

 

1ADG

 

1BDG

 

1CDG

1CDG- w dniu 07.12.2022r godz.13.55-15.25 sala 244 zostaną odrobione zajęcia z Języka angielskiego z mgr Aldoną Goł (zajęcia z 22.11.2022r). 24.11.2022r

1CDG- zajęcia z 21.11.2022r z przedmiotu Typografia i prepress z dr. hab. Tomaszem Jędrzejką oraz Język angielski z mgr Aldona Goł zostały odwołane. Zajęcia z Typografii i prepress zostaną odrobione 12.12.2022r godz.10.35-13.45 sala 244. 23.11.2022r/17.11.2022r

1CDG- zajęcia z 03.11.2022r z przedmiotu Grafika rastrowa z dr Maciejem Cholewą zostały przeniesione na 14.11.2022r godz.10.35-13.45 sala ZACH 3p. 21.10.2022r