4sem

 

4ADG

4ADG sekcja 1- zajęcia z 04.05.2021r z przedmiotu Fotografia użytkowa z mgr Anną Bielnik zostały przeniesione na 31.05.2021r godz.13.10-15.35 sala RiM. 22.04.2021r

4ADG- 26.02.2021r zajęcia z przedmiotu Podstawy grafiki użytkowej z dr Natalią Romaniuk zostają odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 19.03.2021r godz.08.00-11.10. 24.02.2021r/23.02.2021r 

4BDG

4BDG sekcja 1- zajęcia w dniu 23.02.2021r z przedmiotu Fotografia użytkowa z mgr Anną Bielnik zostały przeniesione na 01.06.2021r godz.09.50-13.00 G-Suite. 19.02.2021r