7sem

7sem- Zajęcia konsultacyjne dla dyplomantów z dr Marianem Słowickim odbędą się:
14.03.2020 godz.09:40-11:10 sala PN 4p
21.03.2020 godz.14:30-16:00 sala PN 4p
29.03.2020 godz.09:00-10:30 sala ZACH 3p     10.03.2020

7sem- w dniu 26.03.2020r godz.15.00-16.30 sala PN 3p odbędą się zajęcia z przedmiotu Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej z dr Natalią Romaniuk. 10.03.2020

7sem- zajęcia z Przygotowania i obrony pracy dyplomowej oraz Seminarium dyplomowego z dr Łukaszem Ziółkowskim z 29.02 i 08.03.2020r. zostaną zrealizowane:
17.03.2020r. w godz. 16:30-18:45 w sali ZACH 3p
24.03.2020r. w godz. 16:30-18:45 w sali ZACH 3p    09.03.2020r

7sem- zajęcia z Przygotowania i obrony pracy dyplomowej z dr Łukaszem Ziółkowskim z 08.03.2020r zostały odwołane. 02.03.2020r

7sem- zajęcia z Przygotowania i obrony pracy dyplomowej z dr Natalią Romaniuk z 08.03.2020r zostały odwołane. 02.03.2020r

7sem- zajęcia z Przygotowania i obrony pracy dyplomowej z dr Natalią Romaniuk z 28.02.2020 oraz 01.03.2020r zostały odwołane.   23.02.2020r

7sem- seminarium dyplomowe z 06.03.2020r z dr Agnieszką Jaworek zostało przeniesione na 21.03.2020r godz.09.45-12.00 sala ZACH 3p. 10.01.2020r

7sem- seminarium dyplomowe z 07.03.2020r z dr Agnieszką Jaworek zostało przeniesione na 24.03.2020r godz.09.45-12.00 sala ZACH 3p. 10.01.2020r

7sem- seminarium dyplomowe z dnia 16.01.2020r z dr hab. Tomaszem Jędrzejko zostało przeniesione na 15.02.2020r godz.11.45-14.00 sala 244. 09.01.2020

7sem- seminarium dyplomowe z dnia 19.01.2020r z dr hab. Tomaszem Jędrzejko zostało przeniesione na 15.03.2020r godz.08.00-11.10 sala ZACH 4p. 07.01.2020/17.10.2019

7sem- zajęcia z przedmiotów Seminaria dyplomowe oraz Przygotowanie i obrona pracy dyplomowej z dr hab. Grzegorzem Hańderkiem z 18.10.2019r, 12.12.2019r, 04.01.2020r, 15.02.2020r oraz 07.03.2020r zostały przeniesione w poniższe terminy:
09.02.2020r godz.14.40-17.55 sala ZACH 3p
16.02.2020r godz.14.40-16.25 sala 244
01.03.2020r godz.18.10-20.35 sala 244
13.03.2020r godz.16.00-18.25 sala ZACH 4p
15.03.2020r godz.08.00-10.25 sala ZACH 3p. 13.12.2019

7sem- plany semestralne zostały zaktualizowane, proszę pobrać nowe załączniki. 17.10.2019

7sem- 18.10.2019 zostało dowołane seminarium dyplomowe z dr Agnieszką Jaworek. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 03.11.2019r godz.14.40-17.05 sala 18.13. 29.10.2019/17.10.2019

7sem- seminarium dyplomowe z 20.10.2019r z dr hab. Tomaszem Jędrzejko zostanie odrobione w dniu 31.10.2019r godz.13.55-17.05 sala ZACH 4p.

7sem- 18.10.2019 zostało dowołane seminarium dyplomowe z dr hab. Grzegorzem Hańderkiem. Termin realizacji zajęć zostanie podany na stronie uczelni. 15.10.2019

 

 7UXS

7UXS- konsultacje z mgr Urszulą Mitas w sprawie dyplomu odbędą się w poniższych terminach:
26.03.2020r godz.16:15-18:30 sala PN 4p
17.03.2020r godz.16:15-18:30 sala 244
10.03.2020r godz.16:15-18:30 sala 244
03.03.2020r godz.16:15-18:30 sala ZACH 4p

20.02.2020r godz.16:15-17:45 sala 244
18.02.2020r godz.16:15-17:45 sala 244
15.02.2020r godz.10:00-12:15 sala PN 4p
11.02.2020r godz.16:15-18:30 sala 244
04.02.2020r godz.16:15-18:30 sala 244
31.01.2020r godz.16:00-17:30 sala PN 4p wspólnie z dr A.Jaworek odwołane
30.01.2020r godz.16:15-18:30 sala 244
29.01.2020r godz.16:15-18:30 sala 244 odwołane
18.01.2020r godz.09:00-09:45 sala ZACH 4p wspólnie z dr A.Jaworek odwołane
17.01.2020r godz.16:10-18:25 sala 18.13; godz.18:35-21:00 sala 18.13 wspólnie z dr hab. G.Hańderkiem
16.01.2020r godz.16:30-18:00 sala PN 3p-odwołane; godz.18:10-20:35 sala 244 wspólnie z dr M.Słowickim
07.01.2020r godz.16:30-18:00 sala 18.13
13.12.2019r godz.16.00-16.45 sala PN 4p wspólnie z dr Jaworek
13.12.2019r godz.16.45-17.30 sala ZACH 3p wspólnie z dr Romaniuk
13.12.2019r godz.17.30-18.15 sala ZACH 4p wspólnie z dr hab. Hańderkiem
24.11.2019r godz. 11:30-13:00 sala 18.16
08.11.2019r godz. 16:15-18:30 PN 4p; godz. 18:35-19:20 pok. 3.68.                                        09.03.2020/21.02.2020/10.02.2020/29.01.2020/28.01.2020/16.01.2020r.

 

7UXS - 05.10.2019 w godz. 13:55-14:40  w sali PN 4p odbędzie się spotkanie z promotorem pomocniczym dla dyplomantów, których promotorem był dotychczas dr Ł.Adamczyk - mgr Urszulą Mitas. 04.10.2019

 

7GGS

7GGS- zajęcia w dniu 23.10.2019r z przedmiotu Projektowanie lokacji z dr Agnieszką Jaworek są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w poniższych terminach:
08.01.2020r godz.15.35-16.20 (1h) sala 244
14.01.2020r godz.08.55-10.25 (2h) sala 244.29.10.2019/20.10.2019