I zjazd: 4sem, 2IO_II,
1AZI 

II zjazd: 6sem, 2sem,
4IO_II
19-21.02.2021 26-28.02.2021
05-07.03.2021 12-14.03.2021
19-21.03.2021* 26-28.03.2021
09-11.04.2021 16-18.04.2021
23-25.04.2021 07-09.05.2021
14-16.05.2021 21-22.05.2021
28-30.05.2021 04-06.06.2021
11-13.06.2021 18-20.06.2021
25-27.06.2021 02-04.07.2021
02-04.07.2021**  
*pierwszy weekend zjazdowy gr 1AZI
**dodatkowy weekend zjazdowy gr 1AZI