Sesja w pigułce
Komunikaty dziekanatu
Studio + plener + wystawy
WSTI na Instagramie
Czy zajrzeliście już na konto WSTI na Instagramie?

Systemowe kody będące odpowiednikiem zadeklarowanych specjalności przez studentów semestru V:

IO Inżynieria oprogramowania rozszerzona o technologie internetowe i sieci komputerowe
IOMR Inżynieria oprogramowania rozszerzona o mechatronikę i robotykę
ISI Inżynieria systemów informatycznych rozszerzona o technologie internetowe i sieci komputerowe.
TI2 Technologie internetowe i sieci komputerowe rozszerzona o inżynierie oprogramowania
IGR Inżynieria systemów informatycznych rozszerzona o grafikę komputerową i budowę multimedialnych serwisów internetowych
MIIO Marketing internetowy rozszerzony o inżynierię oprogramowania
IO_II Inżynieria oprogramowania – studia II stopnia
BST_II Bezpieczeństwo sieci i systemów teleinformatycznych – studia II stopnia
Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook