3 semestr

3sem II- wykład z dnia 18.11.2022r z przedmiotu Programowanie systemowe został odwołany. Termin realizacji zajęć zostanie podany na stronie Uczelni. 15.11.2022r.

3sem II- wykład z dnia 18.11.2022r z przedmiotu Programowanie systemowe z mgr inż. Mariuszem Chocholskim został przeniesiony na 06.11.2022r godz.10.35-13.45 sala 18.16.  Wykład 06.11.2022r. został odwołany. Termin realizacji zajęć zostanie podany na stronie Uczelni.   03.11.2022/27.10.2022r

3IO_II

3IO II- zajęcia z dnia 18.11.2022r z przedmiotu Projekt zespołowy zostały odwołane. Termin realizacji zajęć zostanie podany na stronie Uczelni. 15.11.2022r.

3IO II - Zajęcia 04.11.2022 r z przedmiotu Programowanie systemowe z mgr inż. Mariuszem Chocholskim zostają odwołane. Pozostałe zajęcia odbędą się bez zmian. Termin realizacji zajęć zostanie podany na stronie Uczelni. 03.11.2022r.

3IO II- zajęcia z dnia 18.11.2022r z przedmiotu Projekt zespołowy z mgr inż. Mariuszem Chocholskim został przeniesiony na 06.11.2022r godz.08.55-10.25 sala ZACH 3p.  Zajęcia zostały odwołane. Termin realizacji zajęć zostanie podany na stronie Uczelni. 03.11.2022 /27.10.2022r

3IO II- w dniu 13.01.2023r godz.18.35-21.00 sala 163a odbędą się zajęcia z przedmiotu Inżynieria jakości oprogramowania z mgr inż. Krzysztofem Ciurzyńskim (zajęcia 22.10.2022r). 21.10.2022r

3IO_II - Ze względu na odwołanie 22.10.2022 zajęć z przedmiotu Inżynieria jakości oprogramowania z mgr.inż. Krzysztofem Ciurzyńskim (termin realizacji zostanie podany na stronie Uczelni) zajęcia z Języka angielskiego z mgr Aldoną Goł zostały przeniesione na 21.10.2022 godz.18:35-21:00 do sali ZACH 3p. 19.10.2022r. 

3BST_II

 

3BST II - Zajęcia 04.11.2022 r z przedmiotu Programowanie systemowe z mgr inż. Mariuszem Chocholskim zostają odwołane. Pozostałe zajęcia odbędą się bez zmian. Termin realizacji zajęć zostanie podany na stronie Uczelni. 03.11.2022r.