3sem II

3sem II- zajęcia z dnia 25.10.2019r z przedmiotu Systemy ekspertowe z dr Katarzyną Tryndą zostały przeniesione na 26.10.2019r godz.15.35-18.00 sala 244.18.10.2019

3sem II- zajęcia z dnia 26.10.2019r z przedmiotu Zarządzanie projektem informatycznym z mgr Tomaszem Łyskiem zostały przeniesione w poniższe terminy:
25.10.2019r godz.16.00-18.25 sala 41
07.12.2019r godz.17.05-17.50 sala 163a.18.10.2018

3sem II- zajęcia z dnia 11.01.2020r z przedmiotu Zarządzanie projektem informatycznym z mgr Tomaszem Łyskiem zostały przeniesione w poniższe terminy:
23.11.2019r godz.08.55-10.25 sala PN 3p
21.12.2019r godz.13.55-14.40 sala 41.18.10.2018

3sem II- zajęcia w dniu 07.12.2019r z przedmiotu Fizyka dla informatyków z prof. dr hab. Zygmuntem Gburskim zostały przesunięte na godz.18.10-21.20 sala 163a.18.10.2018