1IO II

1IO II- zajęcia z 26.11.2022r z mgr Marcinem Cholewą zostaną odrobione 18.02.2023r sala 244
godz.08.00-10.25 Technologie internetowe w programowaniu
godz.10.35-13.00 Programowanie zespołowe. 23.11.2022r

1IO II- zajęcia z dnia 16.10.2022r z przedmiotu Kryptograficzne metody ochrony informacji z dr inż. Jarosławem Karcewiczem zostały przeniesione na 13.11.2022r godz.08.00-10.25 sala 244. 11.10.2022r