2AZI

2AZI- zajęcia z dnia 30.11.2019r z przedmiotu Systemy operacyjne z dr inż. Stefanem Senczyną zostały przeniesione w poniższe terminy:
01.12.2019r godz.09.40-10.25 sala 163a
03.01.2020r godz.16.00-18.25 sala PN 3p. 14.11.2019


2AZI- zajęcia w dniu 14.12.2019r z przedmiotu Systemy operacyjne z dr inż. Stefanem Senczyną zostaną skrócone do godz.16.10, w związku z tym wykład z Algorytmów i struktur danych z dr hab. inż. Mariuszem Boryczką odbędzie się w godz.16.25-18.50 sala 41. Dwie godziny wykładu z Systemów operacyjnych zostaną odrobione 01.12.2019r godz.08.00-09.30 sala 163a. 14.11.2019

2AZI- w dniu 17.11.2019r godz.18.10-21.20 sala 244 odbędą się zajęcia z Architektury komputerów z mgr inż. Witoldem Brandysem (zajęcia z 20.10.2019). 13.11.2019