5semestr

 

5ION

 

5TIN

5TIN - 22.10.2022r. zostają odwołane zajęcia z przedmiotu Programowanie w środowiskach zintegrowanych z mgr. Arkadiuszem Sacewiczem. Zajęcia zostaną odrobione 04.12.2022r godz.18.10-20.35 sala ZACH 3p. 31.10.2022r/19.10.2022r.

5TIN - 23.10.2022r. zostają odwołane zajęcia z przedmiotu Sieciowe systemy operacyjne z mgr.inż. Krzysztofem Ciurzyńskim. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 11.02.2023r godz.16.25-19.40 sala PN 4p. 21.10.2022r/19.10.2022r.