6sem

6IOS/MIIOS- zajęcia w dniu 25.05.2021r z przedmiotu Systemy sieciowe z mgr Marcinem Mazurem są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione w dniu 08.06.2021r godz.13.55-17.05 G-Suite. 28.05.2021r

6sem- seminarium dyplomowe, pracownia dyplomowa- terminy spotkań ustalane z promotorami.

 

 

6MIIOS

6MIIOS- zajęcia w dniu 19.05.2021r z przedmiotu Public relations z dr Jackiem Siatkowskim są odwołane. Zajęcia zostaną odrobione 24.05.2021r godz.08.00-11.10 G-Suite. 19.05.2021r

6MIIOS- zajęcia z dnia 23.04.2021r z przedmiotu Projekt marketingowy z mgr Marcinem Kasperkiem zostały przeniesione na 16.04.2021r godz.10.35-13.45 G-Suite. 07.04.2021r

 

6IOS

6IOS- 07.06.2021r odbedą sie zajęcia prowadzone przez dr. inż. Jarosława Karcewicza (zajęcia z 17.05.2021):
godz. 08:45-11:55 Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN
godz. 12:05-15:15 Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych               02.06.2021r