Pierwsze logowanie do Wirtualnej Uczelni:
Login: nr albumu poprzedzony zerem (pojedyncze zero przed nr albumu)
Hasło: proszę wpisać swój pesel (hasło należy zmienić przy pierwszym logowaniu)

 

1ADI

1ADI- 04.12.2023 r. zostają odwołane zajęcia z Technologii informatycznych i użytkowania sieci z mgr. inż. Adamem Walterem. Termin realizacji zajęć zostanie podany na stronie Uczelni. 30.11.2023 r.

1ADI- 20.11.2023r zostały odwołane zajęcia z Technologii informatycznych i użytkowania sieci z mgr. inż. Adamem Walterem. Zajęcia zostaną odrobione 11.01.2024r godz.15.35-18.00 sala 244. 20.11.2023r/17.11.2023r

1ADI- w dniu 12.12.2023r godz.15.00-17.15 G-Suite odbędą się zajęcia z Wychowania fizycznego z mgr Dorotą Muchą (zajęcia z 13.11.2023r). 17.11.2023r