3ADI

3ADI - 23.11.2022r. zajęcia z przedmiotu Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka z dr Joanna Studnik zostały odwołane. Termin realizacji zajęć zostanie podany na stronie Uczelni. 22.11.2022r

3ADI -21.11.2022r. zajęcia z przedmiotu Podstawy programowania obiektowego z mgr. Jackiem Żywczokiem zostały przeniesone na 20.12.2022r. godz.08.55-10.25 sala PN 4p. 17.11.2022r

3ADI- zajęcia z dnia 18.01.2023 r. z przedmiotu Podstawy etyki z dr. Mieczysławem Judą zostały przeniesione na 17.01.2023 r. godz.08:55-10:25 sala 244. 02.11.2022r

3ADI- zajęcia z dnia 18.01.2023r z przedmiotu Grafika komputerowa i graficzny interfejs użytkownika z mgr Jackiem Durskim zostały przeniesione na 01.02.2023r godz.13.55-16.20 sala PN 4p. 31.10.2022r