W trosce o ochronę zdrowia studentów i pracowników uczelni, a także
wypełniając treści artykułów Ustawy o ochronie zdrowia przed  następstwami
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, przypominamy, że budynki uczelni
i szkół, a także przylegające do nich place i tereny są strefami chronionymi
zapisami ustawy. Oznacza to, że w miejscach tych obowiązuje całkowity zakaz
palenia tytoniu. Na osoby łamiące te zakazy będą nakładane stosowne mandaty
pieniężne. Jednocześnie informujemy, że w szkołach, a także w szpitalach nie
istnieje możliwość wydzielenia pomieszczenia o funkcjonalności palarni.
Zobowiązuję wszystkich studentów i pracowników uczelni do bezwzględnego
przestrzegania przepisów prawa.
Kanclerz Uczelni