Plan zajęć 2APM

W dn. 23.04.2018 zajęcia zostały przeniesione do sali 244. 19.04.2018r.