Studenci zobowiązani do realizacji awansu (ćw/lab/p/s) zostali przydzieleni do konkretnej grupy dziekańskiej.

Studenci posiadający zgodę na awans(wykłady rygorowe / egzamin) powinni uczęszczać na wykłady z przedmiotu objętego awansem. 

Studenci zobowiązani są do pobrania przed sesją w dziekanacie Uczelni karty awansu. Uzupełnioną kartę należy zwrócić do dziekanatu w wyznaczonym terminie.

 

Informatyka I 2020/2021

Grafika komputerowa i graficzny interfejs użytkownika- 3AZI, classroom 3AZI- zaproszenie wysłane w domenie edu.wsti.pl