Studenci zobowiązani do realizacji awansu (ćw/lab/p/s) zostali przydzieleni do konkretnej grupy dziekańskiej.

Studenci posiadający zgodę na awans(wykłady rygorowe / egzamin) powinni uczęszczać na wykłady z przedmiotu objętego awansem.