Studenci zobowiązani do realizacji różnic programowych (ćw/lab/p/s) zostali przydzieleni do konkretnej grupy dziekańskiej.

Studenci posiadający zgodę na realizacje różnicy programowej (wykłady rygorowe / egzamin) powinni uczęszczać na wykłady  z przedmiotu objętego różnicą programową.

Studenci zobowiązani są do pobrania przed sesją w dziekanacie Uczelni karty różnic programowych. Uzupełnioną kartę różnic programowych należy zwrócić do dziekanatu w wyznaczonym terminie.

II 2020/2021

Informatyka

Analiza i projektowanie sieci komputerowych za 5sem kontakt z dr inż. Jarosławem Karcewiczem celem ustalenia warunków zaliczenia. Utworzony classroom, zaproszenie wysłane w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
08.05.2021r godz.13.55-14.40 (1h)
05.06.2021r godz.14.40-16.10 (2h)
03.07.2021r godz.11.20-12.05 (1h).

Języki obiektowe- 4AZI, zaproszenie do grupy wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Problemy BHP i ergonomii- 1AZI, zaproszenie do grupy wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

 

 

Grafika

Przedsiębiorczość (za 5sem) kontakt z mgr Małgorzatą Gierot poprzez utworzony classroom. Zaproszenie zostało wysłane w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
06.03.2021r godz.19.40-20.25 (1h)
19.03.2021r godz.16.50-18.20 (2h)
09.04.2021r godz.18.35-19.20 (1h)
25.04.2021r godz.17.15-18.00 (1h) zaliczenie.

Prawo autorskie studenci o nr 6910 oraz 6581 zostali przydzieleni do gr 2AZG, zaproszenie do classroom wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Prawo autorskie- 2BDG, zaproszenie do classroom wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Podstawy programowania- 2BDG, zaproszenie do classroom wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Grafika wektorowa- 2BDG, zaproszenie do classroom wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Liternictwo i typografia- 2BDG, zaproszenie do classroom wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Wychowanie fizyczne (2sem)- 2BDG, zaproszenie do classroom wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

 

 

 

I 2020/2021

Informatyka 

Analiza i projektowanie sieci komputerowych (za 5sem)- 5TIN

 

Grafika

Kompozycja- 1BDG, zaproszenie do classroom wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Grafika rastrowa- 1BDG, zaproszenie do classroom wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Wychowanie fizyczne- 1BDG, zaproszenie do classroom wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Przedsiębiorczość- 5PGN, studenci zostaną przypisani do classroom

Animacja i interakcja- kontakt z prof. Bogdanem Królem