Studenci zobowiązani do realizacji różnic programowych (ćw/lab/p/s) zostali przydzieleni do konkretnej grupy dziekańskiej.

Studenci posiadający zgodę na realizacje różnicy programowej (wykłady rygorowe / egzamin) powinni uczęszczać na wykłady  z przedmiotu objętego różnicą programową.

 

Informatyka I 2022/2023

Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN kontakt z mgr inż. Jarosławem Brodziakiem celem ustalenia warunków zaliczenia.
Terminy obowiązkowych konsultacji:
12.11.2022r godz.19.50-20.35 (1h) sala 163a
26.11.2022r godz.14.50-16.20 (2h) sala PD 4p
07.01.2023r godz.20.35-21.20 (1h) sala 163a
04.02.2023r godz.20.35-21.20 (1h) sala 163a- zaliczenie.

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych kontakt z dr inż. Jarosławem Karcewiczem celem ustalenia warunków zaliczenia.
Terminy obowiązkowych konsultacji:
12.11.2022r godz.13.55-14.40 (1h) sala 163a
22.01.2023r godz.08.00-08.45 (1h) sala 163a
12.02.2023r godz.14.00-14.45 (1h) sala 163a
18.02.2023r godz.09.30-11.00 (2h) sala 163a- zaliczenie laboratorium.
Egzamin zostanie wyznaczony w sesji.

Routing w sieciach TCP/IP- 5TIN

Sieciowe systemy operacyjne (za 5sem)- 5TIN

 

 

Grafika I 2022/2023

Przedsiębiorczość- 5PGN

Prawo autorskie- kontakt z mgr Joanną Bilnicką-Janus celem ustalenia warunków zaliczenia.
Terminy obowiązkowych konsultacji:
10.12.2022r godz.13.00-14.30 (2h) sala 60
07.01.2023r godz.09.00-10.30 (2h) sala 60
05.02.2023r godz.08.00-08.45 (1h) sala 234- zaliczenie.