Studenci zobowiązani do realizacji wpisu warunkowego (ćw/lab/p/s) zostali przydzieleni do konkretnej grupy dziekańskiej.

Studenci posiadający zgodę na wpis warunkowy (wykłady rygorowe / egzamin) powinni uczęszczać na wykłady z przedmiotu objętego wpisem warunkowym.

Studenci zobowiązani są do pobrania przed sesją w dziekanacie Uczelni karty wpisu warunkowego. Uzupełnioną kartę wpisów warunkowych należy zwrócić do dziekanatu w wyznaczonym terminie.

Informatyka II 2020/2021 

Grafika komputerowa i graficzny interfejs użytkownika za 3sem kontakt z mgr Jackiem Durskim celem ustalenia warunków zaliczenia. Terminy konsultacji:
12.06.2021r godz.08.00-08.45 (1h)
19.06.2021r godz.13.00-13.45 (1h)
26.06.2021r godz.09.00-10.30 (2h)
02.07.2021r godz.19.00-19.45 (1h) zaliczenie.

Projektowanie systemu informatycznego (za 5sem) kontakt z mgr inż. Krystianem Gembalą celem ustalenia warunków zaliczenia. Utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
28.05.2021r godz.17.30-18.15 (1h)
11.06.2021r godz.16.30-18.00 (2h)
27.06.2021r godz.13.00-13.45 (1h)
04.07.2021r godz.09.30-10.15 (1h) zaliczenie.

Kryptograficzne metody ochrony informacji (1IO_II) kontakt z dr inż. Jarosławem Karcewiczem celem ustalenia warunków zaliczenia. Utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl.
Terminy konsultacji:
05.06.2021r godz.13.15-14.00 (1h)
18.06.2021r godz.18.30-20.00 (2h)
03.07.2021r godz.09.40-11.10 (2h)-zaliczenie.

Programowanie obiektowe (1IO_II) kontakt z dr Kornelem Chromińskim celem ustalenia warunków zaliczenia. Utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl.
Terminy konsultacji:
05.06.2021r godz.15.30-16.15 (1h)
27.06.2021r godz.09.00-10.30 (2h)
04.07.2021r godz.15.00-16.30 (2h) zaliczenie.

Zarządzanie środowiskami serwerowym i aplikacji sieciowych (1IO_II) kontakt z mgr inż. Krzysztofem Ciurzyńskim celem ustalenia warunków zaliczenia. Utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
04.06.2021r godz.16.30-18.00 (2h)
19.06.2021r godz.13.00-14.30 (2h)
03.07.2021r godz.19.50-20.35 (1h) zaliczenie.

Bazy danych za 3sem kontakt z dr Kornelem Chromińskim celem ustalenia warunków zaliczenia. Utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
21.05.2021r godz.15.30-16.15 (1h)
05.06.2021r godz.09.00-10.30 (2h)
04.07.2021r godz.16.30-18.00 (2h).

Teoretyczne podstawy informatyki- 1AZI, , zaproszenie do grupy wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Podstawy programowania- 1AZI, zaproszenie do grupy wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Podstawy etyki- realizacja wpis warunkowego od X.2021

Analiza i projektowanie sieci komputerowych za 5sem kontakt z dr inż. Jarosławem Karcewiczem celem ustalenia warunków zaliczenia. Utworzony classroom, zaproszenie wysłane w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
08.05.2021r godz.13.55-14.40 (1h)
05.06.2021r godz.14.40-16.10 (2h)
03.07.2021r godz.11.20-12.05 (1h).

Fizyka- 4AZI, zaproszenie do grupy wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Sztuczna inteligencja za 5sem laboratorium, egzamin kontakt z prof. Jarosławem Śmieją celem ustalenia warunków zaliczenia. Utworzony classroom, zaproszenie wysłane w domenie edu.wsti.pl

Podstawy programowania obiektowego lab kontakt z mgr Jackiem Żywczokiem celem ustalenia warunków zaliczenia. Utworzony classroom, zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
18.04.2021r godz.16.20-17.05 (1h)
08.05.2021r godz.14.00-14.45 (1h)
22.05.2021r godz.19.50-20.35 (1h)
04.06.2021r godz.18.30-19.15 (1h)
19.06.2021r godz.14.40-15.25 (1h) zaliczenie.

Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka kontakt z dr Joanną Studnik celem ustalenia warunków zaliczenia.
Utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
27.03.2021r godz.10.35-11.20 (1h)
07.05.2021r godz.17.40-18.25 (1h)
19.06.2021r godz.10.00-10.45 (1h)
02.07.2021r godz.18.30-20.00 (2h) zaliczenie.

Projekt systemu informatycznego (za 5sem)- kontakt z mgr Jackiem Żywczokiem celem ustalenia warunków zaliczenia. Utworzony classroom, zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
20.03.2021r godz.16.25-17.10 (1h) G-Suite
23.04.2021r godz.17.00-18.30 (2h) G-Suite
30.05.2021r godz.13.30-14.15 (1h) G-Suite
19.06.2021r godz.13.55-14.40 (1h) G-Suite zaliczenie.

Systemy operacyjne za 1sem- 1AZI, zaproszenie do grupy wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Technologie sieciowe i użytkowanie sieci- 1AZI, zaproszenie do grupy wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Matematyka dyskretna- 1AZI, zaproszenie do grupy wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Języki obiektowe- 4AZI, zaproszenie do grupy wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Urządzenia techniki cyfrowej- 1AZI, zaproszenie do grupy wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Podstawy elektroniki i miernictwa- 4AZI, zaproszenie do grupy wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

 

Grafika II 2020/2021

Kompozycja za 1sem kontakt z dr hab. Tomaszem Jędrzejko celem ustalenia warunków zaliczenia, utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
22.05.2021r godz.13.10-13.55 (1h)
30.05.2021r godz.19.50-20.35 (1h)
20.06.2021r godz.14.40-16.10 (2h)
04.07.2021r godz.15.00-15.45 (1h)- zaliczenie.

Projektowanie obrazu ruchomego za 5sem kontakt z dr Marcinem Wysockim celem ustalenia warunków zaliczenia, utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
10.05.2021r godz.17.00-17.45
17.05.2021r godz.17.00-18.30
24.05.2021r godz.17.00-17.45.

Techniki poligraficzne i DTP redakcja techniczna za 5sem kontakt z mgr Marcinem Kasperkiem celem ustalenia warunków zaliczenia, utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
09.05.2021r godz.18.55-20.25 (2h)
28.05.2021r godz.17.00-18.30 (2h)
06.06.2021r godz.14:35-16:05 (2h)
27.06.2021r godz.09.50-11.10 (2h)

Fotografia użytkowa za 5sem kontakt mgr Anna Gniady celem ustalenia warunków zaliczenia, utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
25.04.2021r godz.16.30-17.15 G-Suite
21.05.2021r godz.18.35-19.20 G-Suite
30.05.2021r godz.13.00-13.45 G-Suite
13.06.2021r godz.18.50-19.35 G-Suite
18.06.2021r godz.17.30-18.15 G-Suite- zaliczenie.

Rejestracja obrazu i dźwięku za 5sem kontakt z mgr Jackiem Szarańskim celem ustalenia warunków zaliczenia, utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
26.04.2021r godz.16.30-17.15 (1h)
15.05.2021r godz.14.00-14.45 (1h)
12.06.2021r godz.18.00-18.45 (1h)
27.06.2021r godz.09.00-10.30 (2h)-zaliczenie.

Grafika edytorska kontakt z dr hab. Tomaszem Jędrzejko celem ustalenia warunków zaliczenia, utworzony classroom- zaproszenie wysłane w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
18.04.2021r godz.13.50-14.35 (1h)
25.04.2021r godz.15.35-16.20 (1h)
30.05.2021r godz.15.40-16.25 (1h)
27.06.2021r godz.11.20-12.05 (1h)
04.07.2021r godz.14.00-14.45 (1h)- zaliczenie.

Fotografia za 3sem kontakt z mgr Pawłem Siodłok, utworzony classroom- zaproszenie wysłane w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
21.04.2021r godz.15.30-16.15 (1h)
15.05.2021r godz.18.30-19.15 (1h)
21.05.2021r godz.17.30-18.15 (1h)
19.06.2021r godz.08.45-09.15 (1h)
27.06.2021r godz.17.15-18.00 (1h) sala RiM- zaliczenie.

Język angielski za 3sem kontakt z mgr Iwoną Olczyk, utworzony classroom- zaproszenie wysłane w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
09.04.2021r godz.16.00-16.45 (1h)
14.05.2021r godz.16.00-16.45 (1h)
27.05.2021r godz.19.00-19.45 (1h)
25.06.2021r godz.16.00-17.30 (2h) zaliczenie.

Podstawy grafiki użytkowej za 3sem kontakt z mgr Justyną Rybak, utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
10.04.2021r godz.09.30-10.15 (1h)
26.04.2021r godz.08.45-09.30 (1h)
15.05.2021r godz.08.30-19.15 (1h)
24.05.2021r godz.08.45-09.30 (1h)
13.06.2021r godz.10.35-11.20 (1h)
03.07.2021r godz.08.15-09.00 (1h)- zaliczenie.

Liternictwo i typografia- kontakt z mgr Urszulą Przyłucką-Osypiuk, utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
15.04.2021r godz.09.40-10.25 (1h)
29.04.2021r godz.09.40-10.25 (1h)
13.05.2021r godz.08.50-10.20 (2h)
27.05.2021r godz.09.40-10.25 (1h) zaliczenie.

 

 

 

Informatyka I 2020/2021

Algorytmy i struktury danych- 2AZI, zaproszenie do grupy wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Analiza matematyczna i algebra liniowa- 2AZI, zaproszenie do grupy wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Analiza i projektowanie sieci komputerowych (za 6sem)– kontakt z dr inż. Jarosławem Karcewiczem, utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Konsultacje:
21.11.2020r godz.13.30-14.25 (1h)
04.12.2020r godz.17.40-18.25 (1h)
12.12.2020r godz.10.40-11.25 (1h)
15.01.2021r godz.17.40-18.25 (1h)
05.02.2021r godz.18.30-19.15 (1h) zaliczenie.

Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych (za 6sem) – kontakt z dr inż. Jarosławem Karcewiczem, utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Konsultacje:
13.11.2020r godz.18.30-19.15 (1h)
18.12.2020r godz.18.30-19.15 (1h)
15.01.2021r godz.16.00-17.30 (2h)
06.02.2021r godz.09.40-10.25 (1h) zaliczenie laboratorium.

Sieci bezprzewodowe i przełączanie w sieciach LAN (za 6sem)- kontakt z dr inż. Jarosławem Karcewiczem, utworzony clssroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
05.12.2020r godz.18.10-18.55 (1h)
12.12.2020r godz.11.30-12.15 (1h)
15.01.2021r godz.18.35-19.20 (1h)
06.02.2021r godz.08.50-09:35 (1h)
14.02.2021r godz.13.30-14.15 (1h) zaliczenie.

Sieciowe systemy operacyjne (za 4sem)- kontakt z dr inż. Stefanem Senczyną, utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
18.12.2020r godz.17.40-18.25 (1h) G-Suite
23.01.2021r godz.14.40-15.25 (1h) G-Suite
29.01.2021r godz.16.50-18.20 (2h) G-Suite
06.02.2021r godz.09.00-09.45 (1h) zaliczenie G-Suite.

Fizyka (za 4sem) kontakt z dr Marianem Pawełczykiem, utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
28.11.2020r godz.09.30-10.15 G-Suite
19.12.2020r godz.14.30-15.15 G-Suite
16.01.2021r godz.14.00-14.45 G-Suite
23.01.2021r godz.09.00-09.45 G-Suite
06.02.2021r godz.09.30-10.15 G-Suite- zaliczenie.

Inżynieria oprogramowania- kontakt z dr inż. Krystianem Gembalą, utworzony classrom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
28.11 godz.09.30-10.15 (1h)
13.12 godz.13.45-14.30 (1h)
23.01 godz.18.10-19.40 (2h)
06.02 godz.18.10-18.55 (1h) zaliczenie

Języki obiektowe- kontakt z mgr Jackiem Żywczokiemdr hab. inż. Mariuszem Boryczką (egzamin ustalony będzie w sesji), utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
20.11.2020r godz.17.30-18.15 (1h) G-Suite
06.12.2020r godz.14.00-14.45 (1h) G-Suite
15.01.2021r godz.17.30-18.15 (1h) G-Suite
30.01.2021r godz.08.45-10.25 (2h) G-Suite zaliczenie.

Projekt systemu informatycznego (za 5sem)- grupa 5ION, zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Projekt systemu informatycznego (za 6sem) kontakt z mgr Jackiem Żywczokiem, utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
27.11.2020r godz.18.30-19.15 (1h) G-Suite
20.12.2020r godz.18.00-18.45 (1h) G-Suite
17.01.2021r godz.18.00-18.45 (1h) G-Suite
30.01.2021r godz.08.00-08.45 (1h) G-Suite
06.02.2021r godz.13.30-14.15 (1h) G-Suite zaliczenie.

Języki programowania- 2AZI, zaproszenie do grupy wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Systemy sieciowe (za 6sem) kontakt z mgr Marcinem Mazur, utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
03.11.2020r godz.17.15-18.00 (1h)- odwołane
16.11.2020r godz.17.30-18.15 (1h)
01.12.2020r godz.16.30-17.15 (1h)
15.12.2020r godz.17.15-18.00 (1h)
11.01.2021r godz.17.30-18.15 (1h)
01.02.2021r godz.17.30-18.15 (1h)- zaliczenie.

Sieciowe systemy operacyjne (za 5sem)- 5ION, zaproszenie do grupy wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Modelowanie systemów informatycznych (za 6sem)- kontakt z dr Ewą Magierą, utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
28.11.2020r godz.13.35-14.20 (1h) G-Suite
12.12.2020r godz.17.15-18.00 (1h) G-Suite
09.01.2021r godz.18.10-19.40 (2h) G-Suite
05.02.2021r godz.17.30-18.15 (1h) zaliczenie G-Suite.


Teoretyczne podstawy informatyki- 1AZI, zaproszenie do grupy wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

Urządzenia techniki cyfrowej- 1AZI, zaproszenie do grupy wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

 

Grafika II 2020/2021

Prawo autorskie- 2AZG, zaproszenie do grupy wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl

 

 

Grafika I 2020/2021

Animacja i interakcja (za 4sem)- kontakt z dr Marcinem Wysockim, utworzony classroom- zaproszenie wysłane w na maila domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
19.12.2020r godz.15.30-16.15 G-Suite
29.01.2021r godz.16.00-16.45 G-Suite
05.02.2021r godz.18.35-20.05 G-Suite zaliczenie.

Komputerowe wsparcie projektowania 2D (za 6sem)- kontakt z mgr Marcinem Kasperkiem, utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
28.11.2020r godz.20.30-21.15 (1h) G-suite
19.12.2020r godz.09.30-10.15 (1h) G-suite
09.01.2021r godz.10.35-11.20 (1h) G-suite
22.01.2021r godz.17.45-18.30 (1h) G-suite
05.02.2021r godz.18.35-19.20 (1h) G-suite zaliczenie.

Język angielski (za 2sem)- kontakt z mgr Krystyną Hat, utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
13.12.2020r godz.18.00-18.45 G-Suite.

Podstawy marketingu i komunikacja marketingowa (za 4sem) – kontakt z mgr Piotrem Dzikiem, utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
15.11.2020r godz.16.00-16.45 G-Suite
13.12.2020r godz.17.00-17.45 G-Suite
08.01.2021r godz.18.30-19.15 G-Suite
23.01.2021r godz.11.20-12.05 G-Suite
07.02.2021r godz.17.00-17.45 G-Suite- zaliczenie.

Podstawy grafiki użytkowej (za 4sem)- kontakt z dr hab. Tomaszem Jędrzejko, utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
19.11.2020r godz.20.15-21.00 (1h)
08.12.2020r godz.17.00-17.45 (1h)
17.12.2020r godz.20.15-21.00 (1h)
10.01.2021r godz.18.10-18.55 (1h)
07.02.2021r godz.13.10-13.55 (1h).

Liternictwo i typografia (za 2sem) kontakt z mgr Marcinem Kasperkiem, utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
05.12 godz.10.25-11.10 G-Suite
19.12 godz.08.30-09.15 G-Suite
23.01 godz.20.35-21.20 G-Suite
29.01 godz.18.30-19.15 G-Suite
07.02 godz.08.00-08.45 zaliczenie G-Suite

Rysunek użytkowy (za 2sem)- kontakt z mgr Alicją Kocurek, utworzony classroom- zaproszenie wysłane na maila w domenie edu.wsti.pl
Terminy konsultacji:
25.11.2020r godz.12.15-13.00 (1h)
01.12.2020r godz.12.15-13.00 (1h)
15.12.2020r godz.13.00-13.45 (1h)
21.12.2020r godz.13.10-13.55 (1h)
07.01.2021r godz.17.30-18.15 (1h) zaliczenie.