Formularze oznaczone jako (*) są aktywne. Należy je wypełnić w formie elektronicznej za pomocą np. Adobe Acrobat Reader, a następnie wydrukować.
Dokumenty wypisane ręcznie nie będą przyjmowane!

Formularz oznaczony jako (**) Student wypełnia swoją część w formie elektronicznej, natomiast Firma potwierdzająca praktykę wypełnia ręcznie swoją część dokumentu i potwierdza odpowiednimi pieczęciami.


 

Formularze umieszczone poniżej (oznaczone na czerwono) są aktualne:

(*) Skierowanie na praktykę   (**) Dziennik praktyk
(*) Umowa z zakładem pracy (**) Karta zaliczenia praktyki
(*) Karta zaliczenia praktyki na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej  (**) Karta zaliczenia praktyki na podstawie pracy zawodowej
 (**) Karta zaliczenia praktyki na podstawie odbytego stażu