Formularze oznaczone jako (*) są aktywne. Należy je wypełnić w formie elektronicznej za pomocą np. Adobe Acrobat Reader, a następnie wydrukować.
Dokumenty wypisane ręcznie nie będą przyjmowane!

Formularz oznaczony jako (**) Student wypełnia swoją część w formie elektronicznej, natomiast Firma potwierdzająca praktykę wypełnia ręcznie swoją część dokumentu i potwierdza odpowiednimi pieczęciami.

(*)   Skierowanie na praktykę

(*)   Umowa z zakładem pracy

(**)  Dziennik praktyk

(**)  Karta zaliczenia praktyki

(**)  Karta zaliczenia praktyki na podstawie pracy zawodowej

(*)   Karta zaliczenia praktyki na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej

(**)  Karta zaliczenia praktyki na podstawie odbytego stażu