Formularze oznaczone jako (*) są aktywne. Należy je wypełnić w formie elektronicznej za pomocą np. Adobe Acrobat Reader, a następnie wydrukować.
Dokumenty wypisane ręcznie nie będą przyjmowane!

Formularz oznaczony jako (**) Student wypełnia swoją część w formie elektronicznej, natomiast Firma potwierdzająca praktykę wypełnia ręcznie swoją część dokumentu i potwierdza odpowiednimi pieczęciami.

(*) Skierowanie na praktykę

(*) Umowa z zakładem pracy

Dziennik praktyk

(**) Karta praktykanta (Potwierdzenie odbycia praktyki)

(*) Wniosek o zaliczenie praktyki (na podstawie stażu pracy i wykazu obowiązków, lub wpisu do Ewidencji działalności gospodarczej)