Formularze oznaczone jako (*) są aktywne. Należy je wypełnić w formie elektronicznej za pomocą np. Adobe Acrobat Reader, a następnie wydrukować.
Dokumenty wypisane ręcznie nie będą przyjmowane!

Formularz oznaczony jako (**) Student wypełnia swoją część w formie elektronicznej, natomiast Firma potwierdzająca praktykę wypełnia ręcznie swoją część dokumentu i potwierdza odpowiednimi pieczęciami.


UWAGA!
W czasie trwania pandemii dokumenty niezbędne
do realizacji praktyk zawodowych:

  • Skierowanie na praktykę

  • Umowa z zakładem pracy

  • Dziennik praktyk

  • Karta zaliczenia praktyki


    są ważne wraz z dokumentami:

  • Zarządzenie Rektora WSTI w sprawie realizacji praktyk

  • Wytyczne do realizacji praktyk w czasie pandemii

 

Proszę pobierać wszystkie powyższe dokumenty z Dysku Google na Classroom:

https://drive.google.com/drive/folders/1gkASWOA2MdzrUeIECw4GGJU25NfTrWQf?usp=sharing

 

Formularze dotyczące zaliczenia praktyk zawodowych na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej, pracy zawodowej oraz odbytego stażu nie ulegają zmianie i można je pobrać z tabeli dotyczacej dokumentów obowiązujących poza okresem pandemii znajdującej się poniżej.


Formularze umieszczone poniżej (oznaczone na czerwono) są aktualne
poza okresem pandemii:

(*) Skierowanie na praktykę  (**) Dziennik praktyk 
(*) Umowa z zakładem pracy  (**) Karta zaliczenia praktyki
(*) Umowa z zakładem pracy - Informatyka II stopień  (**) Karta zaliczenia praktyki na podstawie pracy zawodowej
(*) Karta zaliczenia praktyki na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej  (**) Karta zaliczenia praktyki na podstawie odbytego stażu