Sesja w pigułce
Komunikaty dziekanatu
Studio + plener + wystawy
WSTI na Instagramie
Czy zajrzeliście już na konto WSTI na Instagramie?

EU flag-Erasmus vect POS

 

 

 

Komisja Europejska przyznała Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach
Kartę Programu Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego na lata 2014-2020.
Tym samym szkoła jest uczestnikiem programu Erasmus+.

erasmus grupa

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz sportu w Europie. Odpowiadając na wyzwania nakreślone przez dokumenty strategiczne europejskiej polityki (przede wszystkim strategię Europa 2020), program ma się przyczyniać do rozwijania umiejętności jego uczestników oraz zwiększania ich szans na zatrudnienie, a także modernizacji systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

FACT SHEET 2023/2024 for Erasmus+


Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook