Erasmus+ Policy Statement

Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020

Karta Studenta Erasmusa

 

Zasady rekrutacji i organizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ 2018-2019 - Student.

Warunki finansowania wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+ 2018-2019 - Student.

Warunki finansowania wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus+ 2018-2019 - Pracownik.

Porozumienie o programie studiów 2018-2019

Porozumienie o programie praktyki 2018-2019

Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a studentem wyjeżdżającym na studia i/lub praktykę w programie Erasmus+ 2018-2019

Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a wyjeżdżającym pracownikiem 2018-2019

Indywidualny program nauczania 2018-2019

Indywidualny program szkolenia 2018-2019

 

Zasady rekrutacji i organizacji wyjazdów studentów na studia i praktyki zagraniczne w ramach programu Erasmus+ 2017-2018 - Student.

Warunki finansowania wyjazdów stypendialnych w ramach programu Erasmus+ 2017-2018 - Student.

Warunki finansowania wyjazdów pracowników w ramach programu Erasmus+ 2017-2018 - Pracownik.

Porozumienie o programie studiów 2017-2018

Porozumienie o programie praktyki 2017-2018

Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a studentem wyjeżdżającym na studia i/lub praktykę w programie Erasmus+ 2017-2018

Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a wyjeżdżającym pracownikiem 2017-2018

Indywidualny program nauczania 2017-2018

Indywidualny program szkolenia 2017-2018