Sesja w pigułce
Komunikaty dziekanatu
Studio + plener + wystawy
WSTI na Instagramie
Czy zajrzeliście już na konto WSTI na Instagramie?

Informatyka oraz Grafika jako kierunek ze względu na charakter zajęć i pracy w sposób  naturalny jest bardzo przystępna dla osób niepełnosprawnych ruchowo.
W WSTI pobierają naukę również studenci niepełnosprawni. Dla studentów z niepełnosprawnością ruchową lub studentów w czasie rehabilitacji ruchowej przystosowane są korytarze i windy.
Dla osób poruszających się na wózku jest uruchomione specjalne wejście z podjazdem omijające schody przy głównym wejściu. W uczelni istnieją również węzły sanitarne specjalnie przystosowane dla niepełnosprawnych.
Niebagatelne znaczenie dla sprawy ma właściwe i przyjazne nastawienie studentów do studentów niepełnosprawnych. Na co dzień niosą oni pomoc w aktywnym uczestnictwie studentów niepełnosprawnych w życiu uczelni.

Czytaj więcej...

Studenci mają możliwość ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU S.A. za pośrednictwem uczelni. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Roczna składka wynosi 80,00 zł.

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach zapewnia studentom i pracownikom dydaktycznym w ramach programu Microsoft Azure Dev Tools for Teaching bezpłatny dostęp do najnowszego oprogramowania firmy Microsoft.

Microsoft Azure Dev Tools for Teaching zastąpiło dotychczasowy program subskrypcyjny Microsoft Imagine Premium (dawniej: MS DreamSpark)

Microsoft IT
Cisco
Oracle
E-Learning
DreamSpark
VMWare

Skróty

Facebook