Studenci mają możliwość ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków w PZU S.A. za pośrednictwem uczelni. Ubezpieczenie jest dobrowolne.

Studenci WSTI mają możliwość ubezpieczenia z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW Edukacja) w PZU S.A.

Przystąpienie do ubezpieczenia proponowanego przez  uczelnię jest dobrowolne.

Ubezpieczyciel wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, usprawnił proces przystąpienia do ubezpieczenia NNW  Edukacja oraz o preferencyjną stawkę tego ubezpieczenia dla Państwa.

Aby przystąpić do ubezpieczenia w roku akademickim 2020/2021, należy dokonać płatności w kwocie  55zł     na konto bankowe      PZU   SA 

nr     50 1240 6960 3014 0110 3048 4689

UWAGA: NIE MOŻNA WPŁACAĆ SKŁADKI NA KONTO, NA KTÓRE WPŁACA SIĘ CZESNE !!

Opis przelewu/wpłaty powinien zawierać dane osobowe studenta:

- nazwisko i imię studenta,

- datę urodzenia,

- kierunek studiów,

- nr albumu studenta.

Płatności należy dokonać do 15 listopada 2020

Prosimy o dokładne opisywanie przelewów!

Nr polisy    NNW  Edukacja    to 1052838853 

Poniżej podajemy szczegółowe informacje, dotyczące oferowanego ubezpieczenia:

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków

Zakres:

- zwrot kosztów leczenia, w tym kosztów rehabilitacji do 9.000 PLN,

- dieta szpitalna (w wyniku NNW) 50 PLN/dzień,

- jednorazowe świadczenie w wypadku zgonu, spowodowanego nowotworem złośliwym 1.000 PLN,

- jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego  zachorowania  1000 zł

- zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych,

- jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny, spowodowanej nowotworem złośliwym – 1.000 PLN

- jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu (śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku) rodzica lub osoby, którą ma na utrzymaniu studenta do 25 roku życia – 1.000 PLN

- świadczenie w wysokość 100% sumy ubezpieczenia w razie śmierci osoby ubezpieczonej,

- świadczenie w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu,

- świadczenie z tytułu nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych

- świadczenie z tytułu zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych,

- świadczenie z tytułu złamań, zwichnięć, oparzeń, odmrożeń, wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu, świadczenia z tytułu trwałego uszkodzenia ciała (np. utrata kończyn, wzroku, zębów stałych), z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń,

- świadczenie z tytułu wystąpienia sepsy – 1.000 PLN,

- dieta szpitalna z powodu choroby – 50 PLN/dzień

- świadczenie z tytułu śmierci w wypadku komunikacyjnym – 1.000 PLN

- świadczenia assistance, w tym:

            - pomoc rehabilitacyjna,

            - pomoc medyczna (wizyty lekarza)

            - pomoc psychologa,

            - prywatne lekcje

            - dostarczenie leków.

Ubezpieczenie NNW działa w każdym miejscu: na uczelni, w pracy, w czasie praktyk, po zajęciach,
w czasie wolnym, w trakcie rekreacyjnego uprawiania sportu, na wakacjach, feriach i w weekendy.

Suma ubezpieczenia: 36.000 PLN

Okres ubezpieczenia: 01.10.2020 – 30.09.2021

Składka roczna za NNW wynosi 55 PLN

Podstawą ubezpieczenia są Ogólne Warunki Ubezpieczenia NNW PZU Edukacja, ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/423/2016 z dnia 24 października 2016r.
ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej
nr UZ/93/2017 z dnia 7 kwietnia 2017 r. oraz ze zmianami ustalonymi uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/215/2018 z dnia 6 lipca 2018r.

 

Informacja o dystrybutorze

Informacja Administratora danych

Ogólne warunki ubezpieczeń NNW

Dokument o produkcie ubezpieczeniowym NNW PZU Edukacja