Lista przydziału do grupy seminaryjnej -  semestr zimowy 2018/2019 - Grafika

Studenci, którzy nie widnieją na poniższych listach są w trakcie przydzielania do promotorów.

Lista przydziału do grupy seminaryjnej - semestr zimowy 2018/2019
dr Łukasz Adamczyk
nr albumu
6319
6366
6354
6338
6361
6315
6360
6468
5836
6350
dr hab. Grzegorz Hańderek
nr albumu
6321
6413
6340
6344
6430
dr Agnieszka Jaworek
 nr albumu
6368
6039
6341
6355
6327
6469
6365
6337
6346
5834
6329
6332
6418
dr Natalia Romaniuk
nr albumu
6331
6389
6370
5294
6352
6324
6347
6334
6323
5692
6437
6317
6382
6421
dr Marian Słowicki
nr albumu
6351
6388
6359
6414
6427
6364
6440
6384
6446
6442
6348
6316
6349
6429
dr Łukasz Ziółkowski
nr albumu
6330
5981
6325
6328
6367
6358
6353
6374
6339
6438
6345