Lista przydziału do grupy seminaryjnej - studia niestacjonarne - semestr letni 2018/2019 - Informatyka I stopień

Lista przydziału do grupy seminaryjnej - studia niestacjonarne - semestr letni 2018/2019 - Informatyka II stopień