HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH SEMESTR LETNI NA KIERUNKU INFORMATYKA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Lp.

Data/Termin

Czynność

Godz./sala

1

19.01.2019r

Wybór promotora

godz. 14.20 Aula ŚTZN
2

03.02.2019r

Zwrot deklaracji wyboru grupy seminaryjnej

 
3

Luty 2019r.

Umieszczenie informacji o przydziale do grupy seminaryjnej na stronie

 
4

 05.05.2019r

Ostateczny termin składania w Dziekanacie kart prac dyplomowych i planów pracy

 
5

 Maj 2019r

Przedstawienie planów i kart prac dyplomowych do zaopiniowania przez Komisji ds. dyplomowania

 

6

 Maj 2019r Ostateczny termin składania w Dziekanacie poprawionych kart prac dyplomowych i planów pracy  
7

 

Ewentualne kolejne opinie Komisji ds. dyplomowania

W przypadku negatywnej pierwszej opinii i aktualizacji planu pracy dyplomowej

8
 

Zatwierdzenie tematów prac przez Dziekana

 

HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH SEMESTR LETNI NA KIERUNKU INFORMATYKA - II STOPIEŃ W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Lp.

Data/Termin

Czynność

Godz./sala

1

 26.01.2019r

Wybór promotora

 godz. 14.10 sala PN 3p
2

 10.02.2019r

Zwrot deklaracji wyboru grupy seminaryjnej

 
3

 Luty 2019r

Umieszczenie informacji o przydziale do grupy seminaryjnej na stronie

 
4

 05.05.2019r

Ostateczny termin składania w Dziekanacie kart prac dyplomowych i planów pracy

 
5

 Maj 2019r 

Przedstawienie planów i kart prac dyplomowych do zaopiniowania przez Komisji ds. dyplomowania

 

6

 Maj 2019r Ostateczny termin składania w Dziekanacie poprawionych kart prac dyplomowych i planów pracy  
7

 

Ewentualne kolejne opinie Komisji ds. dyplomowania

W przypadku negatywnej pierwszej opinii i aktualizacji planu pracy dyplomowej

8

 

Zatwierdzenie tematów prac przez Dziekana

 

 HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH SEMESTR ZIMOWY NA KIERUNKU GRAFIKA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Lp.

Data/Termin

Czynność

Godz./sala

1

 19.05.2019r

Wybór promotora - przekazanie deklaracji przez pracownika dziekanatu podczas zajęć

 

2

 02.06.2019r

Zwrot deklaracji wyboru grupy seminaryjnej 

 

3

 

Umieszczenie informacji o przydziale do grupy seminaryjnej na stronie Uczelni. 

 

4

 

Ostateczny termin składania w Dziekanacie kart prac dyplomowych i planów pracy 

 

5

 

Przedstawienie planów i kart prac dyplomowych do zaopiniowania przez Komisji ds. dyplomowania 

 

6

  Ostateczny termin składania w Dziekanacie poprawionych kart prac dyplomowych i planów pracy  

7

 

Ewentualne kolejne opinie Komisji ds. dyplomowania

W przypadku negatywnej pierwszej opinii i aktualizacji planu pracy dyplomowej 

8

 

 Zatwierdzenie tematów prac przez Dziekana