HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH SEMESTR ZIMOWY NA KIERUNKU GRAFIKA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Lp.

Data/Termin

Czynność

Godz./sala

 1

 28.05.2018r 

 30.05.2018r 

Wybór promotora

 6GGS1 godz. 13.10 sala PN 4p

 6PGS1 godz. 15.40 sala ZACH 3p

 2

 08.06.2018r

Zwrot deklaracji wyboru grupy seminaryjnej

 

 3

 sierpień 2018r

Umieszczenie informacji o przydziale do grupy seminaryjnej na stronie Uczelni

 

4

 18.11.2018r

Ostateczny termin składania w Dziekanacie kart prac dyplomowych i planów pracy

 

5

grudzień 2018r

Przedstawienie planów i kart prac dyplomowych do zaopiniowania przez Komisji ds. dyplomowania

 

6

 styczeń 2019r Ostateczny termin składania w Dziekanacie poprawionych kart prac dyplomowych i planów pracy  

7

 styczeń 2019r

Ewentualne kolejne opinie Komisji ds. dyplomowania.

W przypadku negatywnej pierwszej opinii i aktualizacji planu pracy dyplomowej

8

 luty 2019r

Zatwierdzenie tematów prac przez Dziekana

 

 HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA PRAC DYPLOMOWYCH SEMESTR ZIMOWY NA KIERUNKU INFORMATYKA W ROKU AKADEMICKIM 2018/2019

Lp.

Data/Termin

Czynność

Uwagi

 1

 

Wybór promotora

 

 2

 

Zwrot deklaracji wyboru grupy seminaryjnej

 

 3

 

Umieszczenie informacji o przydziale do grupy seminaryjnej na stronie Uczelni

 

4

 

Ostateczny termin składania w dziekanacie kart prac dyplomowych i planów pracy

 

5

 

Przedstawienie planów i kart prac dyplomowych do zaopiniowania przez Komisji ds. dyplomowania

 

6

 

Ewentualne kolejne opinie Komisji ds. dyplomowania.

W przypadku negatywnej pierwszej opinii i aktualizacji planu pracy dyplomowej

7

 

Zatwierdzenie tematów prac przez Dziekana