Przydział do grup specjalnościowych dla semestru V w semestrze zimowych w roku akademickich 2020/2021 na kierunku Informatyka.

Przydział do grup specjalnościowych dla semestru V w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 na kierunku Grafika.