ikona pdfZarządzenie nr 159/K/2019 Kanclerza WSTI dotyczące opłat obowiązujących studentów ostatniego semestru, przedłużających termin złożenia pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

ikona docKryteria przygotowania i oceny pracy magisterskiej oraz zasady przebiegu egzaminu magisterskiego