ikona pdf Regulamin antyplagiatowy – zasady działania systemu antyplagiatowego
ikona doc Zarządzenie Rektora WSTI w Katowicach nr 170/R/2019/2020 z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie: przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej – zdalny egzamin dyplomowy w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach
ikona pdf Zarządzenie nr 159/K/2019 Kanclerza WSTI dotyczące opłat obowiązujących studentów ostatniego semestru, przedłużających termin złożenia pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach
ikona doc Kryteria przygotowania i oceny pracy magisterskiej oraz zasady przebiegu egzaminu magisterskiego