DATY ZŁOŻENIA MAGISTERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH

31.03.2020 r. – I/II TERMIN OSTATECZNY

Zgodnie z Regulaminem Uczelni nie złożenie pracy dyplomowej w w/w terminie skutkuje uzyskaniem oceny "ndst" z przedmiotu Seminarium Dyplomowe oraz skreśleniem z listy studentów.

 

Praca dyplomowa składana jest w dziekanacie w 3 egzemplarzach:

1). Egzemplarz do akt - wydrukowany dwustronnie, w miękkiej oprawie (termobindowany lub połączony w sposób uniemożliwiający wymianę kartek), podpisany przez promotora. Prace bez podpisu promotora nie będą przyjęte.

Dwie ostatnie strony pracy powinien zawierać:

 1. oświadczenie o tym, że przedłożona praca została przygotowana samodzielnie; (dostępne w banku formularzy)
 2. oświadczenie, że treść zawarta na załączonych płytach CD-R jest identyczna z egzemplarzami wydrukowanymi. (dostępne w banku formularzy)

Należy dołączyć (wkleić w otwartej kopercie foliowej lub papierowej) CD-R podpisany imieniem, nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy inżynierskiej, który musi dodatkowo zawierać:

 1. wykład dyplomowy
 2. kartę pracy dyplomowej
 3. referat pracy dyplomowej

Praca pisemna w wersji elektronicznej musi być zapisana w formacie DOC oraz PDF.

2). Egzemplarz dla promotora – wydrukowany dwustronnie, w miękkiej oprawie (termobindowany lub połączony w sposób uniemożliwiający wymianę kartek), Należy dołączyć (wkleić w otwartej kopercie foliowej lub papierowej) CD-R podpisany imieniem, nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy inżynierskiej.

3). Egzemplarz do recenzji – płyta CD-R podpisana imieniem, nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy inżynierskiej w otwartej kopercie foliowej lub papierowej.

Prace pisane przez dwie osoby składane są w 4 egzemplarzach – 2 egzemplarze do akt.

Razem z pracą należy złożyć:

 1. student wraz z pracą dyplomową składa otrzymany i zaakceptowany przez promotora Raport z systemu antyplagiatowego. Praca dyplomowa bez Raportu nie może zostać złożona do obrony.
 2. podpisane oświadczenie o udzieleniu zgody na udostępnienie pracy w bibliotece/czytelni uczelni (dostępne w banku formularzy),
 3. zgoda na publikacje pracy (dostępne w banku formularzy),
 4. oświadczenie o brzmieniu tematu pracy w języku angielskim – uwaga! Wymaga podpisu promotora (dostępne w banku formularzy),
 5. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (dostępne w banku formularzy)
 6. oświadczenie – zwrot legitymacji po egzaminie dyplomowym
 7. uzupełniająca ankieta dla studentów (dostępna w banku formularzy)
 8. zdjęcia do dyplomu – 6 sztuk o wymiarach 45 na 65 mm; zdjęcia należy podpisać na odwrocie imieniem, nazwiskiem i numerem albumu (trzeba zwrócić uwagę, żeby podpis nie odbił się na fotografiach)

Formularze, ankiety i oświadczenia należy wypełnić drukiem. Odręczne pozostają jedynie podpisy.

Najlepiej jest rozpocząć zbieranie podpisów na karcie obiegowej studenta w dniu egzaminu dyplomowego ze względu na podpis promotora (karta dostępna w banku formularzy).

Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym (o odpis w języku obcym należy wnioskować najpóźniej w dniu obrony).

OPŁATY ZWIĄZANE Z OBRONĄ PRACY DYPLOMOWEJ

Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej należy uregulować opłatę za wydanie dyplomu w wysokości 60,00 zł oraz opłatę za wpisanie studenta do systemu monitorowania losów absolwentów w wysokości 199,00 zł.(Opłata za monitorowanie losów absolwentów nie dotyczy absolwentów studiów I stopnia w WSTI w Katowicach, którzy dokonywali już opłaty w poprzednim cyklu studiów). Opłaty należy wnieść na swój indywidualny numer konta a dowód wpłaty przedłożyć w dziekanacie WSTI przed egzaminem końcowym.

Wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym jest płatne i wynosi 40,00 zł Dowód wpłaty należy przedłożyć w dziekanacie przed odbiorem odpisu.

Schemat opłat czesnego dla osób, które przystępują do obrony pracy dyplomowej:

Forma niestacjonarna:
Praca i zaliczenia złożone do 31.03.2020r:

 1. Studenci, którzy wnieśli opłatę za cały semestr – nie wnoszą dodatkowych opłat czesnego
 2. Studenci, wnoszący opłaty w 10 zaliczkach czesnego – ostatnią ratę czesnego za semestr zimowy 2019/2020 wnoszą w terminie do 10.02.2020r.
 3. Studenci, wnoszący opłaty w 12 zaliczkach czesnego – ostatnią ratę czesnego za semestr zimowy 2019/2020 wnoszą w terminie do 10.03.2019r.

Studenci, którzy nie złożą pracy w wyznaczonym terminie podlegać będą skreśleniu z listy studentów lub – na własny wniosek – zostaną skierowani na powtarzanie semestru. Na powtarzanym semestrze obowiązuje płatność w systemie 10-ratalnym (od marca 2020r do lipca 2020r).

Płatność czesnego obowiązuje również studentów, którzy uzyskają indywidualną zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej. Studenta będą obowiązywały kolejne pełne zaliczki czesnego obowiązujące w 10 ratalnym systemie opłat, za każdy rozpoczęty miesiąc. Opłaty przestaną obowiązywać od kolejnego miesiąca po złożeniu pracy.

W sprawach związanych z opłatami należy kontaktować się z kwesturą drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.