DATA ZŁOŻENIA LICENCJACKICH PRAC DYPLOMOWYCH:

31.03.2020 r – I/II TERMIN OSTATECZNY

Zgodnie z Regulaminem Uczelni nie złożenie pracy dyplomowej w w/w terminie skutkuje uzyskaniem oceny "ndst" z przedmiotu Seminarium Dyplomowe oraz skreśleniem z listy studentów.

 

UWAGA WAŻNE!! Temat pracy dyplomowej składanej w dziekanacie musi być zgodny z zatwierdzoną kartą tematu pracy.

UWAGA WAŻNE!! Strona tytułowa pracy dyplomowej – praca składana jest na Wydziale INFORMATYKI Kierunek GRAFIKA

Praca dyplomowa na kierunku grafika składa sie z trzech elementów:

 1. Praca praktyczna (artystyczna lub projektowa)/ dostarczana bezpośrednio na egzamin dyplomowy
 2. Praca pisemna
 3. Portfolio

Pracę dyplomową oraz portfolio składa się w ogłoszonym terminie w dziekanacie w 3 egzemplarzach:

1). Egzemplarz do akt - wydrukowany dwustronnie, w miękkiej oprawie (termobindowany lub połączony w sposób uniemożliwiający wymianę kartek), podpisany przez promotora. Prace bez podpisu promotora nie będą przyjęte.

Trzy ostatnie strony pracy powinny zawierać:

 1. oświadczenie o tym, że przedłożona praca została przygotowana samodzielnie (dostępne w banku formularzy)
 2. oświadczenie, że treść zawarta na załączonych płytach CD-R jest identyczna z egzemplarzami wydrukowanymi (dostępne w banku formularzy)
 3. podpisane przez promotora oświadczenie, że akceptuje pracę licencjacką w tym: dokumentację cyfrową pracy praktycznej i portfolio.

Pełną dokumentacje cyfrową należy dołączyć (wkleić w otwartej kopercie foliowej lub papierowej) CD-R podpisany imieniem, nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy licencjackiej, który musi dodatkowo zawierać:

 1. wykład dyplomowy (prezentacja dyplomowa zapisana w formacie PDF)
 2. kartę pracy dyplomowej
 3. referat pracy dyplomowej (skrót prezentacji wykładu dyplomowego)
 4. praca praktyczna w formie cyfrowej

Praca pisemna w wersji elektronicznej musi być zapisana w formacie DOC oraz PDF.

 2). Egzemplarz dla promotora – wydrukowany dwustronnie, w miękkiej oprawie (termobindowany lub połączony w sposób uniemożliwiający wymianę kartek). Należy dołączyć (wkleić w otwartej kopercie foliowej lub papierowej) CD-R podpisany imieniem, nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy licencjackiej.

3). Egzemplarz do recenzji – płyta CD-R podpisana imieniem, nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy licencjackiej w otwartej kopercie foliowej lub papierowej.

Każdy z elementów dyplomu składany w dziekanacie: praca pisemna, portolio oraz dokumentacja/reprodukcje pracy praktycznej (CD/DVD) wymaga wcześniejszego zaakceptowania przez promotora potwierdzone podpisem.

Prace pisane przez dwie osoby składane są w 4 egzemplarzach – 2 egzemplarze do akt.

Praca praktyczna  oddawana jest w formie dokumentacji cyfrowej na płycie CD/DVD w 3 egzemplarzach, dołączona do pracy pisemnej.

Razem z pracą należy złożyć:

 1. student wraz z pracą dyplomową składa otrzymany i zaakceptowany przez promotora Raport z systemu antyplagiatowego. Praca dyplomowa bez Raportu nie może zostać złożona do obrony.
 2. podpisane oświadczenie o udzieleniu zgody na udostępnienie pracy w bibliotece/czytelni uczelni (dostępne w banku formularzy),
 3. zgoda na publikacje pracy (dostępna w banku formularzy),
 4. oświadczenie o brzmieniu tematu pracy w języku angielskim – uwaga! Wymaga podpisu promotora (dostępne w banku formularzy),
 5. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (dostępne w banku formularzy)
 6. oświadczenie – zwrot legitymacji po egzaminie dyplomowym (dostępne w banku formularzy)
 7. uzupełniająca ankieta dla studentów (dostępna w banku formularzy)
 8. zgoda na pozostawienie na uczelni części praktycznej pracy (dostępna w banku formularzy)
 9. zdjęcia do dyplomu – 6 sztuk o wymiarach 45 na 65 mm; zdjęcia należy podpisać na odwrocie imieniem, nazwiskiem i numerem albumu (trzeba zwrócić uwagę, żeby podpis nie odbił się na fotografiach).

Formularze, ankiety i oświadczenia należy wypełnić drukiem. Odręczne pozostają jedynie podpisy.

Najlepiej jest rozpocząć zbieranie podpisów na karcie obiegowej studenta w dniu egzaminu dyplomowego ze względu na podpis promotora (karta dostępna w banku formularzy).

Dokumentacja fotograficzna poszczególnych prac w ostatecznej formie w formacie JPG - bez kompresji, wielkość zdjęć ok. 3000x4000 pikseli i jakości umożliwiającej druk, ze szczegółowym opisem (rodzaj pracy, format, technika, tytuł etc.). W przypadku realizacji edytorskich dopuszczalny format PDF.

Prace multimedialne w postaci pliku prezentacyjnego odtwarzalnego w typowych przeglądarkach multimedialnych. Płyta zabezpieczona w kopercie. Płyta i koperta powinny być podpisane pisakiem do tego przeznaczonym w następujący sposób: imię i nazwisko, nr albumu, tytuł pracy.

W dniu obrony do dyspozycji dyplomantów będzie projektor Optoma w401 DLP/WXGA /4500Ansi Lumenów.

 Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym (o odpis w języku obcym należy wnioskować najpóźniej w dniu obrony).

OPŁATY ZWIĄZANE Z OBRONĄ PRACY DYPLOMOWEJ

Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej należy uregulować opłatę za wydanie dyplomu w wysokości 60,00 zł oraz opłatę za wpisanie studenta do systemu monitorowania losów absolwentów w wysokości 199,00 zł. Opłaty należy wnieść na swój indywidualny numer konta a dowód wpłaty przedłożyć w dziekanacie WSTI przed egzaminem końcowym.

Wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym jest płatne i wynosi 40,00 zł. Dowód wpłaty należy przedłożyć w dziekanacie przed odbiorem odpisu.

Studenci, którzy nie złożą pracy w wyznaczonym terminie podlegać będą skreśleniu z listy studentów lub – na własny wniosek – zostaną skierowani na powtarzanie semestru. Na powtarzanym semestrze obowiązuje płatność w systemie 10-ratalnym (od marca 2020r do lipca 2020r) . Szczególną uwagę należy zwrócić na opłaty w przypadku systemu 12 rat. Studenci płacący ostatnią ratę semestru zimowego do 10 marca w przypadku przedłużenia lub skierowania na powtarzanie semestru są zobowiązani do wpłacenia pierwszej zaliczki nowego semestru, której termin płatności przypada również na 10 marzec 2020r ( są to, w tym przypadku dwie zaliczki czesnego płatne w marcu).

 Schemat opłat czesnego dla osób, które przystępują do obrony pracy dyplomowej

Tryb stacjonarny/niestacjonarny:- Praca i zaliczenia złożone do 31.03.2020 r.

 1. Studenci, którzy wnieśli opłatę za cały semestr – nie wnoszą dodatkowych opłat czesnego
 2. Studenci, wnoszący opłaty w 10 zaliczkach czesnego - ostatnią ratę czesnego za semestr zimowy 2019/2020 wnoszą w terminie do 10.02.2020 r.
 3. Studenci, wnoszący opłaty w 12 zaliczkach czesnego - ostatnią ratę czesnego za semestr zimowy 2019/2020 wnoszą w terminie do 10.03.2020 r.

W sprawach związanych z opłatami można kontaktować się z kwesturą drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

ikona pdfWzór plansz dyplomowych wymaganych w dniu obrony

            Wzór plansz dyplomowych wymaganych w dniu obrony - InDesign
            Wzór plansz dyplomowych wymaganych w dniu obrony