ikona pdf Regulamin antyplagiatowy – zasady działania systemu antyplagiatowego
ikona doc2

Zarządzenie Rektora WSTI w Katowicach nr 170/R/2019/2020 z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie: przeprowadzania egzaminów w formie zdalnej – zdalny egzamin dyplomowy w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

ikona pdf Zarządzenie nr 159/K/2019 Kanclerza WSTI dotyczące opłat obowiązujących studentów ostatniego semestru, przedłużających termin złożenia pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach:
ikona doc Zasady i kryteria przygotowania oraz oceny pracy dyplomowej na kierunkach Informatyka i Grafika
ikona pdf

Zarządzenie nr 111/R/WSTI/2014 Rektora WSTI - w sprawie wprowadzenia regulaminu antyplagiatowego prac dyplomowych studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach

ikona pdf Zarządzenie nr 115/R/WSTI/2014 Rektora WSTI w sprawie przygotowania i obrony pracy dyplomowej.