ikona pdfZarządzenie nr 159/K/2019 Kanclerza WSTI dotyczące opłat obowiązujących studentów ostatniego semestru, przedłużających termin złożenia pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

ikona doc Zasady i kryteria przygotowania oraz oceny pracy dyplomowej na kierunkach Informatyka i Grafika

ikona pdf Regulamin antyplagiatowy - zasady działania systemu antyplagiatowego (*.pdf)

ikona pdf Załącznik nr 1 Do Regulaminu antyplagiatowego (*.pdf)

ikona pdf

 Zarządzenie nr 111/R/WSTI/2014 Rektora WSTI - w sprawie wprowadzenia regulaminu antyplagiatowego prac
 dyplomowych studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach

 

ikona pdf Zarządzenie nr 115/R/WSTI/2014 Rektora WSTI w sprawie przygotowania i obrony pracy dyplomowej.