Zasady składania prac dyplomowych dla semestru letniego 2022/2023:

Praca dyplomowa na kierunku grafika składa się z trzech elementów:

 1. Praca praktyczna
 2. Praca pisemna
 3. Portfolio

Pracę dyplomową należy złożyć w 1 egzemplarzu:

 • osobiście w dziekanacie w godzinach urzędowania.

Pracę pisemną wydrukowaną dwustronnie, w miękkiej oprawie (termobindowaną lub połączoną w sposób uniemożliwiający wymianę kartek).

Dwie ostatnie strony pracy powinny zawierać:

 1. oświadczenie o tym, że przedłożona praca została przygotowana samodzielnie (dostępne w banku formularzy) pobierz tutaj
 2. oświadczenie, że treść zawarta na załączonym pendrive jest identyczna z egzemplarzem wydrukowanym (dostępne w banku formularzy) pobierz tutaj

Praca praktyczna oddawana jest tylko w formie dokumentacji cyfrowej na pendrivewedług wskazówek Promotora.
Portfolio - wydruk oraz dokumentacja cyfrowa - według wskazówek Promotora.

Pełną dokumentację cyfrową (praca pisemna -rozmiar nie może przekroczyć 20 MB, praca praktyczna, portfolio) na pendrive należy wkleić w otwartej kopercie foliowej lub papierowej podpisaną imieniem, nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy licencjackiej, która musi dodatkowo zawierać:

 1. wykład dyplomowy (prezentacja dyplomowa zapisana w formacie PDF)
 2. kartę pracy dyplomowej pobierz tutaj
 3. referat pracy dyplomowej (skrót prezentacji wykładu dyplomowego) pobierz tutaj

Praca pisemna w wersji elektronicznej musi być zapisana w formacie DOC/ODT oraz PDF.

Praca dyplomowa zostanie przyjęta w dziekanacie po spełnieniu warunków:

 • karta tematu pracy dyplomowej musi być zaakceptowana przez komisję ds. dyplomowania
 • temat pracy dyplomowej musi być zgodny z zatwierdzoną kartą tematu pracy
 • praca dyplomowa (pisemna, praktyczna, portfolio) musi posiadać akceptację Promotora w formie mailowej
 • student musi mieć zaliczone wszystkie semestry studiów (uzupełnione oceny w systemie XP oraz zwrócone wszystkie karty)
 • student musi posiadać aktualne badania lekarskie

Razem z pracą należy złożyć:

 1. podpisane oświadczenie o udzieleniu zgody/ braku zgody na udostępnienie pracy w bibliotece/czytelni uczelni (dostępne w banku formularzy) pobierz tutaj
 2. zgoda/ brak zgody na publikacje referatu pracy (dostępna w banku formularzy) pobierz tutaj
 3. uzupełniająca ankieta dla studentów (dostępna w banku formularzy) pobierz tutaj
 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu monitorowania przez uczelnię karier zawodowych absolwentów pobierz tutaj
 5. zgoda na pozostawienie na uczelni części praktycznej pracy pobierz tutaj

 Przygotowane plansze dyplomowe należy umieścić na pendrive przekazywanym z pracą dyplomową.

 ikona pdfWzór plansz dyplomowych

Wzór plansz dyplomowych – InDesign
Wzór plansz dyplomowych