Zasady składania prac dyplomowych dla semestru zimowego 2020/2021:

Praca dyplomowa na kierunku grafika składa się z trzech elementów:

 1. Praca praktyczna
 2. Praca pisemna
 3. Portfolio

Pracę dyplomową należy złożyć w 1 egzemplarzu:

 • osobiście w dziekanacie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie na konkretny dzień i godzinę,
 • wysłana pocztą tradycyjną (listem poleconym).

Egzemplarz składany w dziekanacie musi zawierać:
Pracę pisemną wydrukowaną dwustronnie, w miękkiej oprawie (termobindowaną lub połączoną w sposób uniemożliwiający wymianę kartek).

Dwie ostatnie strony pracy powinny zawierać:

 1. oświadczenie o tym, że przedłożona praca została przygotowana samodzielnie (dostępne w banku formularzy) pobierz tutaj
 2. oświadczenie, że treść zawarta na załączonych płytach CD-R jest identyczna z egzemplarzem wydrukowanym (dostępne w banku formularzy) pobierz tutaj

Praca praktyczna oddawana jest tylko w formie dokumentacji cyfrowej na płycie CD/DVD - według wskazówek Promotora.
Portfolio - wydruk oraz dokumentacja cyfrowa - według wskazówek Promotora.

Pełną dokumentację cyfrową (praca pisemna, praca praktyczna, portfolio) na płycie CD-R należy wkleić w otwartej kopercie foliowej lub papierowej podpisaną imieniem, nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy licencjackiej, która musi dodatkowo zawierać:

 1. wykład dyplomowy (prezentacja dyplomowa zapisana w formacie PDF)
 2. kartę pracy dyplomowej pobierz tutaj
 3. referat pracy dyplomowej (skrót prezentacji wykładu dyplomowego) pobierz tutaj

Praca pisemna w wersji elektronicznej musi być zapisana w formacie DOC oraz PDF.

Praca dyplomowa zostanie przyjęta w dziekanacie po spełnieniu warunków:

 • karta tematu pracy dyplomowej musi być zaakceptowana przez komisję ds. dyplomowania
 • temat pracy dyplomowej musi być zgodny z zatwierdzoną kartą tematu pracy
 • praca dyplomowa (pisemna, praktyczna, portfolio) musi posiadać akceptację Promotora w formie mailowej
 • student musi mieć zaliczone wszystkie semestry studiów (uzupełnione oceny w systemie XP oraz zwrócone wszystkie karty)
 • student musi posiadać aktualne badania lekarskie

Razem z pracą należy złożyć:

 1. podpisane oświadczenie o udzieleniu zgody/ braku zgody na udostępnienie pracy w bibliotece/czytelni uczelni (dostępne w banku formularzy) pobierz tutaj
 2. zgoda/ brak zgody na publikacje referatu pracy (dostępna w banku formularzy) pobierz tutaj
 3. oświadczenie – zwrot legitymacji po egzaminie dyplomowym (dostępne w banku formularzy) pobierz tutaj
 4. uzupełniająca ankieta dla studentów (dostępna w banku formularzy) pobierz tutaj
 5. wniosek o zorganizowanie obrony pracy dyplomowej zdalnie pobierz tutaj
 6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu monitorowania przez uczelnię karier zawodowych absolwentów pobierz tutaj

 Przygotowane plansze dyplomowe należy umieścić na płycie CD przekazywanej z pracą dyplomową.

 ikona pdfWzór plansz dyplomowych

Wzór plansz dyplomowych – InDesign
Wzór plansz dyplomowych