Zasady składania prac dyplomowych:
 
Pracę dyplomową należy złożyć w 1 egzemplarzu:
 • osobiście w dziekanacie w godzinach urzędowania.
 
Egzemplarz składany w dziekanacie musi zawierać:
Pracę pisemną wydrukowaną dwustronnie, w miękkiej oprawie (termobindowaną lub połączoną w sposób uniemożliwiający wymianę kartek).
 
Dwie  ostatnie strony pracy powinny zawierać:
 1. oświadczenie o tym, że przedłożona praca została przygotowana samodzielnie (dostępne w banku formularzy) pobierz tutaj,
 2. oświadczenie, że treść zawarta na załączonym pendrive jest identyczna z egzemplarzem wydrukowanym (dostępne w banku formularzy) pobierz tutaj.
 
Wersję elektroniczną pracy dyplomowej - rozmiar nie może przekroczyć 20 MB (pendrive) należy wkleić w otwartej kopercie foliowej lub papierowej podpisaną imieniem, nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy dyplomowej, która musi dodatkowo zawierać:
 1. wykład dyplomowy (prezentacja dyplomowa zapisana w formacie PDF),
 2. kartę pracy dyplomowej pobierz tutaj,
 3. referat pracy dyplomowej (skrót prezentacji wykładu dyplomowego) pobierz tutaj.
 
Praca pisemna w wersji elektronicznej musi być zapisana w formacie DOC/ODT oraz PDF.
 
Praca dyplomowa zostanie przyjęta w dziekanacie po spełnieniu warunków:
 • karta tematu pracy dyplomowej musi być zaakceptowana przez komisję ds. dyplomowania,
 • temat pracy dyplomowej musi być zgodny z zatwierdzoną kartą tematu pracy,
 • praca dyplomowa musi posiadać akceptację Promotora w formie mailowej,
 • student musi mieć zaliczone wszystkie semestry studiów (uzupełnione oceny w systemie WU),
 • student musi posiadać aktualne badania lekarskie.
 
Do dnia złożenia pracy dyplomowej w WU należy uzupełnić:
 1. podpisane oświadczenie o udzieleniu zgody/ braku zgody na udostępnienie pracy w bibliotece/czytelni uczelni,
 2. zgoda/ brak zgody  na publikacje referatu pracy,
 3. uzupełniająca ankieta dla studentów,
 4. zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu monitorowania przez uczelnię karier zawodowych absolwentów.