DATY ZŁOŻENIA INŻYNIERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH

31.03.2022 r. – I TERMIN OSTATECZNY
(Nie wymaga złożenia wniosku o przedłużenie terminu złożenia pracy ani wniesienia żadnych dodatkowych opłat)


Zgodnie z Regulaminem Uczelni nie złożenie pracy dyplomowej w w/w terminie skutkuje uzyskaniem oceny "ndst" z przedmiotu Seminarium Dyplomowe oraz skreśleniem z listy studentów.


Strona tytułowa – wzór pobierz tutaj.

Istnieje możliwość wydruku pracy dyplomowej w budynku uczelni w punkcie ksero.

Formularze, ankiety i oświadczenia należy wypełnić drukiem. Odręczne pozostają jedynie podpisy.

Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym (o odpis w języku obcym należy wnioskować najpóźniej w dniu obrony). Wniosek można wysłać drogą elektroniczną.

OPŁATY ZWIĄZANE Z OBRONĄ PRACY DYPLOMOWEJ

Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej należy uregulować opłatę za wydanie dyplomu w wysokości 60,00 zł oraz opłatę za wpisanie studenta do systemu monitorowania losów absolwentów w wysokości 199,00 zł.
Opłaty należy wnieść na swój indywidualny numer konta a dowód wpłaty przedłożyć w dziekanacie WSTI przed egzaminem końcowym.

Wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym jest płatne i wynosi 40,00 zł. Dowód wpłaty należy przedłożyć w dziekanacie przed odbiorem odpisu.

Schemat opłat czesnego dla osób, które przystępują do obrony pracy dyplomowej:

Forma niestacjonarna:
Praca i zaliczenia złożone do 31.03.2022 r.:

  1. Studenci, którzy wnieśli opłatę za cały semestr – nie wnoszą dodatkowych opłat czesnego.
  2. Studenci, wnoszący opłaty w 10 zaliczkach czesnego - ostatnią ratę czesnego za semestr zimowy 2021/2022 wnoszą w terminie do 10.03.2022 r.
  3. Studenci, wnoszący opłaty w 12 zaliczkach czesnego - ostatnią ratę czesnego za semestr zimowy 2021/2022 wnoszą w terminie do 10.03.2022 r.

Studenci, którzy nie złożą pracy w wyznaczonym terminie podlegać będą skreśleniu z listy studentów lub – na własny wniosek – zostaną skierowani na powtarzanie semestru. Na powtarzanym semestrze obowiązuje płatność w systemie 10-ratalnym (od marca 2022 r. do lipca 2022 r.).

Płatność czesnego obowiązuje również studentów, którzy składają pracę dyplomową w przedłużonym terminu złożenia pracy dyplomowej.

Studenta będą obowiązywały kolejne pełne zaliczki czesnego obowiązujące w 10 ratalnym systemie opłat, za każdy rozpoczęty miesiąc. Opłaty przestaną obowiązywać od kolejnego miesiąca po złożeniu pracy.`

W sprawach związanych z opłatami należy kontaktować się z kwesturą drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.