DATY ZŁOŻENIA INŻYNIERSKICH PRAC DYPLOMOWYCH

31.03.2020 r. – I/II TERMIN OSTATECZNY

Zgodnie z Regulaminem Uczelni nie złożenie pracy dyplomowej w w/w terminie skutkuje uzyskaniem oceny "ndst" z przedmiotu Seminarium Dyplomowe oraz skreśleniem z listy studentów.

 

Praca dyplomowa składana jest w dziekanacie w 3 egzemplarzach:

1). Egzemplarz do akt - wydrukowany dwustronnie, w miękkiej oprawie (termobindowany lub połączony w sposób uniemożliwiający wymianę kartek), podpisany przez promotora. Prace bez podpisu promotora nie będą przyjęte.

Dwie ostatnie strony pracy powinien zawierać:

 1. oświadczenie o tym, że przedłożona praca została przygotowana samodzielnie; (dostępne w banku formularzy)
 2. oświadczenie, że treść zawarta na załączonych płytach CD-R jest identyczna z egzemplarzami wydrukowanymi. (dostępne w banku formularzy)

Należy dołączyć (wkleić w otwartej kopercie foliowej lub papierowej) CD-R podpisany imieniem, nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy inżynierskiej, który musi dodatkowo zawierać:

 1. wykład dyplomowy
 2. kartę pracy dyplomowej
 3. referat pracy dyplomowej

Praca pisemna w wersji elektronicznej musi być zapisana w formacie DOC oraz PDF.

2). Egzemplarz dla promotora – wydrukowany dwustronnie, w miękkiej oprawie (termobindowany lub połączony w sposób uniemożliwiający wymianę kartek), Należy dołączyć (wkleić w otwartej kopercie foliowej lub papierowej) CD-R podpisany imieniem, nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy inżynierskiej.

3). Egzemplarz do recenzji – płyta CD-R podpisana imieniem, nazwiskiem, numerem albumu oraz tytułem pracy inżynierskiej w otwartej kopercie foliowej lub papierowej.

Prace pisane przez dwie osoby składane są w 4 egzemplarzach – 2 egzemplarze do akt.

Razem z pracą należy złożyć:

 1. student wraz z pracą dyplomową składa otrzymany i zaakceptowany przez promotora Raport z systemu antyplagiatowego. Praca dyplomowa bez Raportu nie może zostać złożona do obrony.
 2. podpisane oświadczenie o udzieleniu zgody na udostępnienie pracy w bibliotece/czytelni uczelni (dostępne w banku formularzy),
 3. zgoda na publikacje pracy (dostępne w banku formularzy),
 4. oświadczenie o brzmieniu tematu pracy w języku angielskim – uwaga! Wymaga podpisu promotora (dostępne w banku formularzy),
 5. oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych (dostępne w banku formularzy)
 6. oświadczenie – zwrot legitymacji po egzaminie dyplomowym
 7. uzupełniająca ankieta dla studentów (dostępna w banku formularzy)

Formularze, ankiety i oświadczenia należy wypełnić drukiem. Odręczne pozostają jedynie podpisy.

Najlepiej jest rozpocząć zbieranie podpisów na karcie obiegowej studenta w dniu egzaminu dyplomowego ze względu na podpis promotora (karta dostępna w banku formularzy).

Uczelnia wydaje absolwentowi dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich 2 odpisy, w tym na wniosek absolwenta – ich odpis w języku obcym (o odpis w języku obcym należy wnioskować najpóźniej w dniu obrony).

 

OPŁATY ZWIĄZANE Z OBRONĄ PRACY DYPLOMOWEJ

Przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej należy uregulować opłatę za wydanie dyplomu w wysokości 60,00 zł oraz opłatę za wpisanie studenta do systemu monitorowania losów absolwentów w wysokości 199,00 zł. Opłaty należy wnieść na swój indywidualny numer konta a dowód wpłaty przedłożyć w dziekanacie WSTI przed egzaminem końcowym.

Wydanie dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym jest płatne i wynosi 40,00 zł. Dowód wpłaty należy przedłożyć w dziekanacie przed odbiorem odpisu.

Schemat opłat czesnego dla osób, które przystępują do obrony pracy dyplomowej:

Forma niestacjonarna:
Praca i zaliczenia złożone do 31.03.2020 r.:

 1. Studenci, którzy wnieśli opłatę za cały semestr – nie wnoszą dodatkowych opłat czesnego
 2. Studenci, wnoszący opłaty w 10 zaliczkach czesnego - ostatnią ratę czesnego za semestr zimowy 2019/2020 wnoszą w terminie do 10.02.2020 r.
 3. Studenci, wnoszący opłaty w 12 zaliczkach czesnego - ostatnią ratę czesnego za semestr zimowy 2019/2020 wnoszą w terminie do 10.03.2020 r.

Studenci, którzy nie złożą pracy w wyznaczonym terminie podlegać będą skreśleniu z listy studentów lub – na własny wniosek – zostaną skierowani na powtarzanie semestru. Na powtarzanym semestrze obowiązuje płatność w systemie 10-ratalnym (od marca 2020 r. do lipca 2020 r.). Płatność czesnego obowiązuje również studentów, którzy uzyskają indywidualną zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej. 

Płatność czesnego obowiązuje również studentów, którzy uzyskają indywidualną zgodę na przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej. Studenta będą obowiązywały kolejne pełne zaliczki czesnego obowiązujące w 10 ratalnym systemie opłat, za każdy rozpoczęty miesiąc. Opłaty przestaną obowiązywać od kolejnego miesiąca po złożeniu pracy.`

W sprawach związanych z opłatami należy kontaktować się z kwesturą drogą e-mailową: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.