Informacje indywidualne o obronach umieszczane są na stronie Uczelni.
Proszę pamiętać o zwrocie legitymacji studenckiej przed obroną.

 

WYZNACZONO TERMIN OBRONY DLA NASTĘPUJĄCYCH STUDENTÓW

NUMER ALBUMU

DATA OBRONY

GODZINA

6190 2020-01-29 16:00
6198 2020-01-29 16:00
6386 2020-01-29 16:00