ikona pdfZarządzenie nr 159/K/2019 Kanclerza WSTI dotyczące opłat obowiązujących studentów ostatniego semestru, przedłużających termin złożenia pracy dyplomowej w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach

ikona docZasady i kryteria przygotowania oraz oceny pracy dyplomowej na kierunkach Informatyka i Grafika

ikona pdf Regulamin antyplagiatowy - zasady działania systemu antyplagiatowego

 ikona pdfZałącznik nr 1 Do Regulaminu antyplagiatowego

 ikona pdfZarządzenie nr 111/R/WSTI/2014 Rektora WSTI - w sprawie wprowadzenia regulaminu antyplagiatowego
prac dyplomowych studentów Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Katowicach

 

ikona pdfZarządzenie nr 115/R/WSTI/2014 Rektora WSTI w sprawie przygotowania i obrony pracy dyplomowej.