Świadectwa można odbierać w dziekanacie WSTI w godzinach pracy dziekanatu uczelni.

WAŻNE! Przy odbiorze świadectwa należy mieć wypełnioną kartę obiegową oraz zwrócić kartę wstępu do budynku.