W tym dziale prezentujemy referaty/skróty wybranych prac dyplomowych naszych studentów z kierunku Informatyka i kierunku Grafika.
Wybrane prace charakteryzuje wyróżnienie ich autorów lub/i wniesienie w formie i temacie pracy ciekawych elementów do szeroko pojętej dziedziny wiedzy, jaką jest Informatyka i Grafika.

Praca dyplomowa wieńczy dzieło, jakim jest zdobywanie wiedzy i umiejętności w czasie studiowania. Stąd pracę dyplomową każdy student rozpoczyna przygotowywać pod okiem promotora, już na dwa semestry przez zakończeniem studiów.
Ważną rolą naszych nauczycieli jest kształtowanie zawodowej wyobraźni naszych studentów już od pierwszego semestru tak, aby później każda praca dyplomowa, jej temat i koncepcja, nie była dziełem przypadku, ale konsekwencją zdobytych kompetencji, rozbudzonych zainteresowań i planów zawodowych studenta.

Zachęcamy do lektury i naukowych przemyśleń.