Uczelnia

Dla kandydata

Dla studenta

Kontakt

Zwiń menu
Newsy

Program absolwent

 • Niepełnosprawni
 • Projekty

dodano: 1 kwietnia 2020

W RAMACH PROGRAMU ABSOLWENT

DROGA DO WYMARZONEJ PRACY DLA ABSOLWENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ W RAMACH PROGRAMU ABSOLWENT

REALIZACJA PROJEKTU: TRYB CIĄGŁY DO WYCZERPANIA MIEJSC

Projekt skierowany jest do osób z niepełnosprawnością, które spełniają poniższe warunki:

 • są studentami ostatniego roku studiów lub absolwentami – osoby realizujące naukę w szkole wyższej na ostatnim roku lub posiadające tytuł zawodowy/stopień naukowy wydany nie wcześniej niż 60 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
 • posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • są zamieszkałe na terenie woj. mazowieckiego, śląskiego, podlaskiego, kujawsko-pomorskiego;
 • pozostają bez zatrudnienia (należy rozumieć przez to osobę bezrobotną lub poszukującą pracy, która nie wykonuje żadnej pracy zarobkowej, zarejestrowaną lub niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy);
 • nie uczestniczą w innych projektach finansowanych ze środków PFRON.

Formy wsparcia:

 • wsparcie psychologa (3 godz.) i doradcy zawodowego (5 godz.) w zakresie aktywizacji zawodowej;
 • wsparcie pośrednika pracy (30 godz.) i coacha (10 godz.);
 • sfinansowanie kursu/szkolenia zawodowego (max 120 godz.);
 • trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym.

Oferowane wsparcie będzie uzależnione od indywidualnie opracowanej ścieżki zawodowej. Ze względu na sytuację epidemiczną wsparcie będzie udzielane zdalnie.

Nadchodzące wydarzenia
Pozostań w temacie
Zobacz wszystkie
Skip to content